Hoppa till huvudinnehållet

Forskningscenter för Sös forskare


Här kan du läsa om Forskningscenters erbjudanden för dig på Södersjukhuset som väljer att forska.

Stöd kring säker datahantering

På Forskningscentrum hjälper vi dig som är forskare med säker datahantering i form av en forskningsmappstrukur med behörighet för dig och din forskargrupp. Kontakta oss för mer information.

Forskningslaboratorier 

På Forskningscenter finns välutrustade laboratorier som kan utnyttjas för experimentella projekt och molekylärbiologiska analyser av biologiskt material. 

Några exempel på labmetoder och analyser som kan utföras hos oss: cellodling, ELISA, flödescytometri, PCR, Luminex (Bio-plex), spektrofotometri, autoimmunitet-, astma- och allergianalyser, kortisolanalys, histologi ljus- och fluoroscensmikroskopi. Proteindetektion via Western blot, immuno-precipitation och PLA (Proximity Ligation Assays).

Provhantering

Forskningcenter erbjuder kostnadsfri rådgivning och support, samt hjälp med provhantering mot självkostnadspris till Södersjukhusets forskare.

Hos oss kan du även få hjälp med val av provrör och utskrift av etiketter (streck- och QR-kod) vid provhantering. Det finns också ett antal centrifuger att tillgå.

På Forskningcenter finns även ett "fryshotell" för förvaring av forskningsprover. Idag har vi 15 st -80°C-frysar, två -150°C -frysar. Vi kan även förse forskarna med torris för vävnadstransport.

Behöver du tillgång till biobank och vill veta mer? Läs om Södersjukhusets biobanksuppdrag

Statistik

Du som är registrerad doktorand eller senior forskare vid KI SÖS har tillgång till professionell infrastruktur för att genomföra studier i sin helhet, från planering och datainsamling till statistisk analys.

Våra statistiker kan hjälpa dig med de statistiska bitarna i ditt forskningsprojekt – precisera frågeställningar, välja studiedesign, powerberäkningar och välja statistisk analysmetod.

Du kan också få hjälp att skapa databaser genom ett samarbete mellan forskningscenter och Södersjukhusets IT-enhet. Det underlättar inmatning och ger säkrare förvaring av dina data. Även om alla projekt är unika är det ett antal steg som du måste genomföra i alla studier på ett eller annat sätt. Hur du genomför dessa steg avgör vilka slutsatser du kan dra. Genom att lägga mer tid på planering i början av projektet sparar du mycket tid i slutet.

Kontaktuppgifter till KI SÖS statistiker

Biobank

En biobank är en samling av prover som tas i hälso- och sjukvården och som sparas mer än två månader eller som tas i forskningssyfte. Biobanker omfattar alla typer av prover som tagits från människa eller foster.

Biobankslagen medger att biologiska prov som insamlats och/eller sparats i vården eller i forskningssyfte får användas till forskning och utveckling om provgivarna gett sitt medgivande till detta. Även om du har gett ditt medgivande har du har alltid rätt att ändra dig senare.

För mer information besök portalen Stockholms medicinska biobank.

Stockholms mediciniska biobank, SMB, är huvudman för SLL och all registrering samt ansökan ska ske via SMB. Södersjukhusets biobanksuppdrag är att stödja forskning och forskare genom rådgivning i biobanksfrågor. Vi tillhandahåller praktiskt stöd vid hantering av prov och kostnadsfri rådgivning och support, samt hjälp med provhantering mot självkostnadspris.

För ansökan om tillgång till provsamling för forskning på Södersjukhuset krävs följande:

  • Godkänd etikansökan
  • Patientinformation/samtycke
  • Biobanksavtal, Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning (se biobankstockholm.se), som upprättas mellan ansvarig forskare och biobanksansvarig på Stockholms medicinska biobank.

Hitta till oss

Sjukhusbacken 10 
Hiss R, plan 5

Fuad BahramFöreståndare Forskningscenter Tel: 08-123 632 95 fuad.bahram@regionstockholm.se