Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Kursen Facilitering inom interprofessionellt lärande och samarbete

Varje termin erbjuder vi en kostnadsfri kurs till facilitator inom interprofessionellt lärande och samarbete. Kursen kommer ursprungligen från Kanada, som är världsledande inom interprofessionellt lärande och samarbete. Nu är kursen översatt och omarbetad till svenska förhållanden för att på bästa sätt kunna hjälpa och stötta dig som medarbetare i Region Stockholm. Anmäl dig till våren kurs via Lärtorget senast 31 januari 2023.

Vad gör en facilitator?

Som utbildad facilitator i interprofessionellt samarbete och lärande kommer du att kunna initiera och stödja teamsamarbete och grupprocesser samt sätta fokus på ett ökat lärande mellan professionerna för att nå en högre grad av personcentrerad vård.

Som facilitator kommer du även att kunna fungera som samarbetspartner för ledningen och respektive organisation i arbetet med interprofessionella insatsområden och utvecklingsprojekt. Du blir också ambassadör för interprofessionellt lärande och samarbete på din arbetsplats.

C-IPLS

C-IPLS är ett regionsövergripande kunskapscentrum för kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete för medarbetare inom vårdens alla professioner. Läs mer på vår ingångssida.

Om kursen

 

Syfte

Kursens övergripande syfte är att förbättra det interprofessionella lärandet och samarbetet inom hälso- och sjukvården. Och på så sätt förbättra den kliniska kvaliteten, patientsäkerheten, patientnöjdheten och medarbetarnas arbetsmiljö. Kursen syftar även till att möjliggöra nätverkande för utbyte av erfarenheter och kunskaper inom IPLS i Region Stockholm.

Lärandemål

Kursen stärker deltagarnas kompetenser och introducerar metoder och verktyg för att kunna facilitera interprofessionellt i olika sammanhang.

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha:

  • kunskap om och erfarenhet av att facilitera team
  • kunskap om hur patienten kan involveras optimalt
  • kunskap om hur teamet på bästa sätt kan lära med, av och om varandra.
  • förmåga att erkänna andra yrkens erfarenhet och professionella perspektiv
  • förmåga att utvecklas som teammedlem samt kunskap om teamutveckling
  • kunskaper inom feedback och reflektion
  • tankar och idéer kring förbättringsarbeten med interprofessionellt fokus


Målgrupp

Kursen riktar sig till alla medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm med intresse för utveckling och teamsamarbete med interprofessionellt fokus. Under kursen planeras insatser som ska genomföras i den egna verksamheten. Därför är det en fördel om flera personer från samma verksamhet deltar samtidigt.

Upplägg

Kursen består av korta föreläsningar, involvering av deltagarna, berättelser från personer med sjukvårdserfarenhet och exempel från verksamheter där man arbetar med interprofessionellt lärande och samarbete. Facilitering och teamsamarbete kommer att gå som en röd tråd genom hela kursen, genom att deltagarna delas in i interprofessionella team där facilitering och feedback tränas.

Mellan modulerna får deltagarna arbeta med uppgifter i den egna verksamheten. Erfarenheter och resultat från arbetsplatsuppgifterna ingår senare i reflektioner i de interprofessionella teamen. Beräknad tid för hemuppgifterna är cirka en halv dag per uppgift.


Datum för kursen

För mer information kontakta:
Malin Horngren, utbildningsledare, Center för IPLS, Region Stockholm, malin.horngren@regionstockholm.se

Kursen består av en kick-off samt tre moduler som sträcker sig över två dagar vardera. 

Kickoff

Modul 1
Tema: Interprofessionellt lärande och samarbete, patientinvolvering samt  - facilitering

Modul 2
Tema: Team, teamutveckling och kommunikation

Modul 3 
Tema: Förändringar med fokus på IPLS och rollen som facilitator


Datum för chefer

Kursdeltagarnas chefer är en del av kursen och deltar vid två särskilda chefsseminarier.

Kickoff för chefer

Chefsseminariet

Presentation och avslut

Kursdeltagarnas chefer är även välkomna på eftermiddagen, när deltagarnas IPLS-insatsområde presenteras och kursen avslutas.

Syftet med chefernas deltagande är att säkra förankring från respektive chef samt att stärka kopplingen till den egna verksamheten.

 

Praktisk information

Kursen hålla på Södersjukhuset. Då modulerna bygger på varandra är det viktigt att man planerar för att kunna närvara under alla moduler.

Mer om kursen

  • Kursen är kostnadsfri för anställda inom Region Stockholm.
  • Kursen finns med i Heroma Kompetens.
  • Efter kursen erbjuds nätverksträffar för fördjupning av kunskap och utbyte av erfarenheter.

Så tycker några deltagare om kursen

”Väldigt matnyttig kurs där man övar på praktiska färdigheter men även får bra verktyg för att jobba på hemmaplan.”

”Varvar bra mellan att vi får lyssna och vara aktiva. Mycket intressanta och användbara områden som diskuteras.”

”Strukturerad kurs och bra blandning av föreläsning, praktiskt utförande och inbjudna gäster men att få information hur man jobbat med IPL i en faktisk verksamhet var intressant.”

Anmälan och urval

Du anmäler dig via Lärtorget: Facilitator inom IPLS


Har du inte tillgång till Lärtorget mejla Malin Horngren, utbildningsledare på Centrum för interprofessionellt lärande och samarbete: malin.horngren@regionstockholm.se

Förutom tid för inkommen anmälan tar vi hänsyn till kombination av professioner samt fördelning mellan enheter.

Du som deltagare anmäler dig i samråd med din chef, och informerar chefen om de chefstillfällen som gäller.

Inbjudan till deltagare kommer via Lärtorget. För chefstillfällena kommer Outlook-kallelser skickas separat.

Frågor?

Varmt välkommen att höra av dig till oss vid frågor eller funderingar kring kursen!

Tips!
C-IPLS erbjuder även en 2-dagars kurs som heter Facilitering och stöd för kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete. Den riktar sig till handledare av interprofessionella studentteam.