Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Är du student eller vill göra praktik/AT/ST på Sös?

Varje år är, grovt räknat, drygt 1100 högskolestudenter på Södersjukhuset för att studera och göra verksamhetsförlagd utbildning. Det är många blivande läkare och sjuksköterskor, men också en del specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, barnmorskor, psykologer, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker, kiropraktorer och naprapater. På sjukhuset rör sig även många läkare som gör allmäntjänstgöring (AT-läkare), eller specialisttjänstgöring inom en rad olika specialiteter (ST-läkare).


Det är Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) som är ansvarig för en stor del av högskoleutbildningen vid Södersjukhuset. Läs mer om utbildningen vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) på www.ki.se/kisos.

Här går många läkarstudenter och sjuksköterskestudenter under en del av sin utbildning, liksom blivande specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård och kirurgisk/medicinsk vård. Institutionen tar också emot ett stort antal utbytesstudenter.  Förutom Karolinska Institutet kommer många av studenterna på Sös från Ersta Sköndal Högskola.

Som student eller AT-/ST-läkare på Sös blir du en naturlig del i sjukhusets vardag och ses av dina kollegor och handledare som en värdefull resurs för vården och vårdens utveckling. Södersjukhusets många patienter ger i sin tur att du får en bred erfarenhet av vården innan du är färdig.

I menyn här nedanför hittar du mer information för dig som student, blivande AT-läkare eller ST-läkare på Sös men också för dig som vill söka praktik, arbetsplatsförlagt lärande, lärande i arbetet eller prao på Sös.

 • Som student på KI Sös rör du dig i Södersjukhusets lokaler, har sjukhusets medarbetare som lärare, handledare och kollegor, och träffar sjukhusets många patienter. Södersjukhuset får glädjande nog gott betyg av studenterna, termin efter termin, som känner sig väl omhändertagna och uppskattade av sjukhusets medarbetare, har bra lärare och handledare. 

  Som student på Sös har du tillgång till ställen som Kliniskt träningscenter och Klinisk utbildningsavdelning på Sös där du kan träna på kliniska moment, samarbete och kommunikation. Under vissa kurser får du också prova på så kallade CEPS-kurser, där deltagarna i simulerade situationer med autentisk känsla tränar ledarskap och kommunikation. Läs mer under de andra rubrikerna i den här menyn. 

  I KI Sös lokaler på sjukhuset finns utbildningslokaler, matrum och datasalar för studenter.

  KI Sös utbildningssida finns uppdaterad information med aktuella kurser och kontaktuppgifter. Praktisk information till studenter ges via utbildningsverktyget Pingpong. 

  Varmt välkommen till Sös!

 • I dagens högspecialiserade vård blir det allt viktigare att vårdteamets olika professioner förstår och kan utnyttja varandras kompetens på bästa sätt. Därför tränar studenter på Sös allt mer i interprofessionell teamträning. Du får även i lugn och ro öva på de olika vårdmoment och vårdsituationer du kan tänkas stöta på när du är färdig med din utbildning.

  Läs mer om Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenters träning för studenter.


 • I olika utbildningar och kurser på Sös kan medarbetare och studenter få träna enligt CEPS-modellen. CEPS är en pedagogisk modell för teamträning och simulering som har utarbetats vid Södersjukhuset och som fått en utbredning i hela Sverige.

  Läs mer om CEPS-kurser vid Södersjukhuset

 • Information om AT- och ST-tjänstgöring på Sös hittar du i menyn på sidan Läkare på Sös.

 • Södersjukhuset har en stor klinisk utbildningsverksamhet för studenter från olika högskoleutbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård. Ett stort antal studenter har sin verksamhetsförlagda utbildning på Södersjukhuset. De är blivande läkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, barnmorskor, psykologer, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker, kiropraktorer och naprapater. Största antalet studenter kommer från Karolinska Institutet och Ersta Sköndal Högskola.
  Läs mer om VIL (pdf) (pdf, 609 kB).

  Sök VIL-plats på Sös
  Vill du som student göra praktik på Sös söker du din praktikplats genom ditt lärosäte. Varje lärosäte beställer sedan utbildningsplatser av Södersjukhuset genom sjukhusets VIL-samordnare. Studerar du till läkare söker du VIL-plats via Karolinska Institutet.

  OBS! Studerar du utanför Sverige behöver du vara finansierad och ingå i ett utbytesprogram för att kunna få en praktikplats. Efterfrågan på praktik på Sös är stor och vi prioriterar läkarstudenter vid Karolinska Institutet.

  VIL-samordnare
  Fatima Edström
  Tel: 070-484 09 05
  fatima.edstrom@regionstockholm.se

 • Du som studerar på gymnasienivå, går vuxenutbildning med anknytning till vård eller studerar på yrkeshögskolenivå till medicinsk sekreterare eller steriltekniker kan få göra APL (arbetsplatsförlagt lärande) och LIA (lärande i arbetet) på Södersjukhusets olika avdelningar och akutmottagning.

  Terminerna är indelade i fyra APL/LIA-perioder. Under vårterminen är perioderna fem veckor och under höstterminen fyra veckor. 

  Sök APL/LIA på Sös
  Som elev ska du inte själv ansöka om praktikplats utan det gör ditt lärosäte. Lärosätet beställer praktikplatsen via Södersjukhusets elevsamordnare som reserverar praktikplatsen med hänsyn till efterfrågan och plats på respektive avdelning/mottagning. Två veckor innan APL/LIA-perioden börjar ska skolans kontaktperson meddela praktikplatsens kontaktpersoner om vilken elev som ska göra praktik för aktuell period för att handledaren ska kunna skicka information till eleven om praktikplatsen i god tid.

  Vid eventuellt återbud ska det anmälas till praktikplatsens kontaktpersoner senast tre veckor innan APL/LIA-perioden börjar.

  Elevsamordnare
  Mona Arne
  08-123 619 13
  070-089 17 70
  praktikplats.sodersjukhuset@regionstockholm.se

 • Södersjukhuset erbjuder en vecka prao – praktisk arbetslivsorientering – under fyra veckor på vår- och höstterminen för elever i årskurs 8 och 9 som är folkbokförda i Stockholms län.

  OBS: 
  Södersjukhuset tar inte emot några PRAO elever just nu.

  Miljön ute i vården blir mer och mer avancerad och specialiserad vilket innebär att många avdelningar inte längre är lämpliga för praoelever som är så unga och går i åk 8 och 9.

  Eleverna är helt enkelt för unga och patienterna för sjuka. Vårdmiljön är för avancerad.

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Inför sin prao bjuds eleverna in till en informationsträff där de får veta mer om bland annat sekretess och kläd- och hygienrutiner.

  Under praoveckan ska eleverna få en inblick i hur det är att arbeta inom sjukvården genom att "skugga" sin handledare och utföra enklare sysslor som att bädda sängar, servera mat, vara med på olika undersökningar, följa patienten på olika ärenden etc. Eleverna deltar i handledarens arbetsuppgifter, men ska inte utföra tunga lyft eller vårda svårt sjuka patienter.

  Praoeleven följer i möjligaste mån handledarens arbetstider, men tiderna anpassas för att följa Arbetsmiljöverkets regler kring arbetstider för barn och ungdomar under 18 år. Eleven har närvaroplikt som i skolan och anmäler eventuell sjukfrånvaro till respektive avdelning.

  Läs mer om prao på SLL.se

  Sök prao
  Som elev kontaktar du skolans studie- och yrkesvägledare som sedan skickar en beställning av praktikplats till Södersjukhusets elevsamordnare. Det är viktigt att beställningen görs av skolan för att eleverna ska täckas av skolans försäkring under sin prao.

  Elevsamordnare
  Mona Arne
  08-123 619 13
  070-089 17 70
  praktikplats@sodersjukhuset.se