Hoppa till huvudinnehållet

Sjuksköterska på Sös

Som sjuksköterska på Södersjukhuset får du jobba med de stora folksjukdomarna samtidigt som det finns goda möjligheter till bred klinisk erfarenhet. Södersjukhuset har även en av Sveriges största förlossningskliniker med omkring 6300 förlossningar senaste året. Du får det stora akutsjukhusets möjligheter men samtidigt den nära personliga patientkontakten. Arbetsuppgifterna är varierande och du har stora möjligheter att påverka och kontinuerligt utvecklas.

Här kan du läsa mer om dina utvecklingsmöjligheter som sjuksköterska på Södersjukhuset.

 • I den här korta videon får du träffa elva medarbetare från våra tio olika verksamhetsområden på Södersjukhuset, och höra vad de tycker om att jobba här. Om du vill se lite längre intervjuer med sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor från våra olika verksamhetsområden, klicka här.

 • Som nyanställda på Sös får du en individuellt utformad introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet. Introduktionen anpassas efter den verksamheten du arbetar på.

  För att du som nyexaminerad sjuksköterska ska få en trygg start på din karriär erbjuder flera av våra verksamhetsområden särskilda introduktionsprogram när du börjar din anställning hos oss

  Vi har även ett centralt utvecklingsprogram för dig som nyexad där du får möjlighet att  kombinera färdighetsträning med föreläsningar och diskussioner med andra nyutexamineradesjuksköterskor på sjukhuset. Allt för att du ska få en god start i ditt yrke som sjuksköterska!

 • För att vi ska nå våra mål, ge god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet i vården behöver våra medarbetare rätt kompetensutveckling. Satsningar på kompetensutveckling är självklart en investering inför framtiden!

  Om du är ny i din yrkesroll ger vi dig en god introduktion och utveckling som ska ge dig trygghet i ditt arbete. För dig som är erfaren och vill komma vidare i karriären finns stora utveck-lingsmöjligheter med kompetensstegar och vidareutbildning. Vi arbetar med att stimulera lärandet på olika sätt genom att erbjuda kollegor inom samma profession och interprofessionellt olika sjukhusövergripande läraktiviteter. På din arbetsplats finns också stora möjligheter till lärande, utbildning och utveckling utifrån dina och verksamhetens behov.

  Kompetensutveckling kan uppnås på flera olika sätt: genom att lära i arbetet, nya arbetsuppgifter, arbetsbyte, handledning, nätverk, delta i eller leda projekt, mentorskap, hospitering, självstudier, studiebesök etc förutom genom utbildningar, kurser och kongresser.

  Kompetensstege för sjuksköterskor

  Vi vill attrahera, inspirera och behålla dig som medarbetare på Södersjukhuset. Därför använder vi Region Stockholms gemensamma kompetensstegen för sjuksköterskor i klinisk vård.

  Vid din anställningsintervju och introduktion får du information om hur stegen kommer att följa och stötta dig i din fortsatta utveckling som klinisk sjuksköterska genom till exempel utvecklingsprogram för sjuksköterskor.

  Kompetensstege för sjuksköterskor i klinisk vård

  Kompetensstege för specialistsjuksköterskor i klinisk vård

  Kompetensstege för barnmorskor i klinisk vård

  Information om Forskning och utbildning på Södersjukhuset

 • Att satsa på erfarna medarbetare är en förutsättning för att behålla värdefull kompetens och utveckla vården. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset erbjuder i höst sina erfarna sjuksköterskor en ny uppdragsutbildning inom pediatrisk vård och omvårdnad.

  Läs mer:Sachsska barn- och ungdomssjukhuset satsar på utbildning för erfarna sjuksköterskor | Södersjukhuset (sodersjukhuset.se)

 • Om du inte hittar en ledig anställning som passar just dig så är du välkommen att skicka in en intresseanmälan till oss via chattfunktionen. Vi kommer att kontakta dig om vi har en ledig anställning som vi tror att du kan vara intresserad av. 

  Du kan även hålla dig uppdaterad om lediga tjänster via Region Stockholms prenumerationstjänst

  Vi tar inte emot några ansökningar per mejl. Har du frågor rörande rekrytering eller andra typer av tjänster på Södersjukhuset är du välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist via vår växel: 08-123 610 00.