Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Välkommen till Södersjukhuset!

Kom och utvecklas med oss i en prestigelös miljö på landets ledande akutsjukhus!

Tack för att du har valt att börja arbeta hos oss! Här får du chansen att utvecklas med oss i en prestigelös miljö på landets ledande akutsjukhus!

Det är en unik miljö du möter här på Södersjukhuset. Kanske är miljön en av förklaringarna till den särskilda anda som många av våra medarbetare pratar om? Vi strävar efter att vara flexibla och jämlika och tror att detta är viktigt för att skapa en bra stämning. Vi kombinerar det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och strävar efter att leva upp till våra ledord "för patienten – med patienten".

Vi hoppas att du ska trivas hos oss – välkommen!

Mikael Runsiö
Verkställande direktör

 • Varför arbetar vi efter en värdegrund?

  Att vi agerar och bemöter varandra med respekt är oerhört viktigt för att få trygga och välmående arbetsplatser. Alla människors lika värde är grunden för hur vi agerar och att alla får vara med och bidra med sin kompetens är avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Patienten är en naturlig del av teamet och genom att arbeta tillsammans så kan vi fatta rätt beslut.

  Södersjukhusets verksamhet ska genomsyras av vår värdegrund som påminner oss om hur vi agerar och hur vi kan skapa värde för våra patienter. Vi arbetar för och med patienten.

  Den digitala utvecklingen och möjligheten att använda olika e-tjänster ökar. Patienten kan nu vara mer delaktig i sin vård och behandling, bland annat genom att ta del av sin journal via nätet. Utvecklingen ställer stora krav på oss som vårdgivare att ha en öppenhet och agera snabbt och korrekt. Vi ska vara pålitliga och kompetenta när vi ger vård och alltid ha patientens bästa i fokus. Samverkan med andra aktörer utanför akutsjukhuset är viktigt för att våra patienter ska få den bästa tänkbara vården.

  Läs mer om Sös värdegrund här.

 • Lönen betalas ut den 26:e varje månad. Om den 26:e infaller på en lördag eller söndag betalas lönen föregående vardag. Lönen betalas ut via Swedbank.

  Genom att anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister kan du få din lön insatt direkt på ditt bankkonto.

  Anmälan till Swedbanks kontoregister kan göras direkt på www.swedbank.se/kontoregister. Anmälan kan göras med eller utan e-legitimation (Bank-Id).

  Vid registrering med e-legitimation blir ditt konto aktivt för insättning inom två bankdagar. Vid Registrering utan e-legitimation verifieras och uppdateras konto i Swedbank och Sparbankerna inom två bankdagar. För Konto i andra banker kan det ta upp till 14 dagar innan kontot är aktiverat och verifierat.

  Vill du anmäla ditt konto i en utländsk bank, har ett samordningsnummer eller är under 18 år är du välkommen att maila in en Svarsfullmakt till kontoandringar.lc@swedbank.se.

  Lönebesked
  Region Stockholm tillhandahåller en digital lösning för din lönespecifikation. Om du själv har Swedbank eller Nordea kan du begära att få dina lönespecifikationer direkt till din bank. Har du en annan bank kan du gå in och titta på dina lönespecifikationer via Swedbanks e-dokument.

  Du kommer också kunna se din lön i Heromawebb under personligt och Löneuppgifter när du har börjat arbeta. Där kan du också se din preliminärlön.

 • Södersjukhuset erbjuder dig en attraktiv och utvecklande arbetsplats centralt belägen i Stockholm med mycket bra kommunikationer. Vi har möjlighet till fri friskvård i egna träningslokaler där du kan gå på gruppträningspass, träffa sjukgymnast/ergonom eller träna i gymmet. Vi har en trevlig personalmatsal, uppskattade after works och ordnar löpande andra sociala evenemang.

  Här kan du läsa mer om vilka förmåner Södersjukhuset erbjuder.

 • Möt några av våra sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, och hör vad de tycker om att jobba här på Södersjukhuset! 

   

 • Tystnadsplikt innebär förbud mot att lämna ut en sekretessbelagd uppgift. Som regel gäller sekretess för uppgifter i journalhandlingar, men tystnadsplikten gäller även för uppgifter i datorer, datalistor, på tal- och videoband samt bilder.

  Patienten ska kunna vara säker på att ingenting förs vidare om hans/hennes personliga förhållanden eller hälsotillstånd. Tänk på att sådana uppgifter får inte heller diskuteras arbetskamrater emellan. Endast när vården av patienten kräver det får uppgifter om patientens hälsotillstånd och andra personliga förhållanden diskuteras med arbetskamrater.

  Tystnadsplikten gäller även om du skulle sluta din anställning eller om patienten avlidit.

  Vem har tystnadsplikt?
  Alla anställda inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Även elever och praktikanter samt politiker i sjukvårdsstyrelser har tystnadsplikt. Övriga elever inom hälso- och sjukvården har inte utan vidare tystnadsplikt.

  Tänk på att även utomstående t ex entreprenörer och besökare har tystnadsplikt. Entreprenörer ska alltid skriftligen intyga att de inte röjer vad de sett eller hört.

  Patienten kan upphäva sekretessen
  Patienten kan själv upphäva sekretessen genom att medge att vissa uppgifter får lämnas ut och till vem. I sådana fall ska medgivandet alltid antecknas i journalen.

  Om det är absolut nödvändigt för att ge patienten en god vård kan uppgifter lämnas utan att patientens medgivande lämnats, d.v.s. om det sker i rent vårdsyfte.

  Fax och e-post
  Patientuppgifter får inte skickas med e-post. Fax får bara användas under förutsättning att det är absolut säkert att överförda uppgifter når rätt adressat och tas emot av behörig personal. Ring innan uppgifterna faxas. Kontakta din arbetsledare om du vill veta mer.

  Journaler

  Enligt våra grundläggande bestämmelser gäller följande för att få ta del av uppgifter om en patient (t.ex. muntligen, skriftligen eller genom journalkopia) inom den egna vårdgivaren, dvs. Södersjukhuset AB:

  1. den anställde deltar i vården av patienten, eller

  2. den anställde av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården

  Läs mer i Södersjukhusets riktlinjer gällande åtkomst till patientjournaler som finns på vårt intranät.

  Patienten själv, anhöriga eller ombud vill ibland läsa eller få kopior av journalhandlingar. Ta kontakt med din arbetsledare om du får en sådan begäran.

  • Lägg alltid patientens journal i ett igenklistrat kuvert vid t.ex. transport till operation.
  • Detsamma gäller när du skickar journalkopior i internposten.
  • Skickar du kopior med postverket ska försändelsen rekommenderas!
  • Journalhandlingar får inte förvaras så att obehöriga kan komma åt dem.

   
  Massmedia
  Kontakta din arbetsledare om massmedia vill ha uppgifter, göra ett reportage o.s.v. Huvudregeln är att patienten ska samtycka.

  Det är också bra om du kontaktar pressfunktionen på Södersjukhuset på telefonnummer: 0704-841076, eller via mejl: press.sodersjukhuset@regionstockholm.se

  Socialnämnd, polis, åklagare m.fl.
  Inom sjukvården är man skyldig att tala om för socialnämnden om man får veta något som innebär att ett barn eller en ung person kan behöva socialnämndens skydd. Har du sådan information, berätta det då för din arbetsledare.

  Om åklagare, polis, domstol m fl. vill ha uppgifter måste de få det om de misstänker någon för grova brott som mord, dråp m.m. eller vissa brott mot barn under 18 år.

  I vissa fall finns också skyldighet att uppge om en viss person vistats på sjukhus, om frågan ställs från vissa myndigheters sida, t.ex. polis, åklagare.

  Klinikledningen ska bestämma vem som får lämna ut uppgifter om patientens hälsotillstånd. Fråga din arbetsledare hur det är på din avdelning.

 • Kartan visar de parkeringsplatser som finns för Sös personal.

  Hur får man tillgång till cykelparkeringen inomhus?
  Personal på Södersjukhuset ska kontakta närmaste chef för att få kod/access.

  Södersjukhusets personalgarage
  Du som är anställd på Södersjukhuset kan ansöka om tillträde till sjukhusets personalgarage. Kontakta din arbetsledare.

  MC-parkering
  Motorcykel får stå på MC-parkeringarna i entrégaraget och på baksidan vid utbyggnaden för barnakutens väntrum. Motorcykel parkeras gratis och inget tillstånd krävs.

 • Södersjukhuset är ett rökfritt sjukhus som innebär att varken medarbetare, patienter eller andra besökare får röka annat än på särskilt anvisade rökplatser utomhus.

  Rökning är tillåten under rast, men inte under betald arbetstid och alltså inte vid pauser. För oss är det viktigt att kunna erbjuda en god miljö för patienterna vilket innebär att du med patientkontakt inte får röka i arbetskläder.

 • Hitta på Södersjukhuset
  Karta över sjukhusområdet
  {{title}}
  Entré: {{entrance}}
  Hiss: {{elevator}}
  Våning: {{floor}}
  {{text}}