Hoppa till huvudinnehållet

Pär, en av forskningens patienter: ”All sjukvård har varit väldigt bra”

Pär drabbades av tarmcancer, men fick hjälp på Södersjukhuset. Här kan du läsa om hans upplevelser. Nu kan du som vill också stötta vår forskning och vård genom KI SÖS forskningsfond. Mer information om hur, hittar du längst ner i artikeln.

I november 2020 fick Pär, 69 år, ett paket på posten. Det innehöll en provtagningstub, ett frankerat svarskuvert samt information. Avsändarna var Region Stockholm och Region Gotland, som sedan många år samarbetar kring ett screeningprogram för att tidigt upptäcka tarmcancer. Därför skickas detta brev till män och kvinnor i åldrarna 60 till 74 år i dessa regioner. I resten av landet är screening för tarmcancer under införande.

Pär gjorde ett avföringsprov och skickade iväg det. Kort därefter fick han svaret som visade att det fanns blod i provet, något som kan tala för tumörer i tjock- eller ändtarm. Därför fick Pär göra en koloskopi på Ersta sjukhus. Vid den undersökningen upptäcktes inga avvikelser.

Men därefter fick Pär flera kraftiga blödningar. I augusti 2021 gjordes en ny koloskopi vid Södersjukhuset och då upptäcktes en tumör. Och då gick det snabbt – utredningen tog några veckor och därefter gjordes operationen, som tog nio och en halv timme. Delar av tjock- och ändtarmen är nu borta, vilket kräver stomi. För att vänja sig vid den fick Pär fem dagars rehabilitering.

– Den personalen var fantastisk. De gick igenom allt som man är rädd för och fick iväg mig på promenader. All sjukvård jag har fått sedan tumören upptäcktes har varit väldigt bra.

Alla tecken på sjukdom gick att få bort. Nu väntar behandling med cytostatika, som en extra säkerhetsåtgärd för att undvika ett framtida återfall.

"Jag hoppas att min medverkan kan bidra till att det blir bättre för dem som kommer efter mig."

Pär deltar också i en forskningsstudie som handlar om sexualitet efter tarmcancer. Hans egen syn på framtiden är ljus.

– Ja. Jag kan äta allting och har kommit igång med lättare motion. Och min fru och jag har bestämt oss för att vi ska hädanefter säga ja till allt som är roligt, vi ska resa och göra sådant vi tycker om, säger Pär.

Fotograf: Erik Flyg

Forskning vid Södersjukhuset

På Södersjukhuset forskar vi 100-tals forskare kring vanliga skador och sjukdomar. Forskningen är viktig för att vi ska kunna ge dig som patient en vård av högsta kvalitet. Kirurgi är ett av våra forskningsområden.

Så forskar Södersjukhuset om kirurgi

Det finns flera kirurgiska forskningsområden på Södersjukhuset.

  • Ett handlar om hur man förebygger cancer. I det ingår att utvärdera den screening för tarmcancer som nu införs i hela landet för att se om den verkligen leder till att tumörer upptäcks tidigt.

  • Ett annat handlar om kirurgi i övre delen av buken. Där undersöks till exempel hur komplikationer efter galloperationer kan minimeras och hur bråck på bukväggen kan förebyggas genom att lägga in ett nät som stärker vävnaden.

  • Det tredje området rör kärlkirurgi. Ett av projekten handlar om så kallad aortadissektion, där den stora kroppspulsådern är skadad. Det är ovanligt men kan leda till att kroppspulsådern brister. Syftet med projektet är att ringa in tidiga symtom på aortadissektion, för att göra det möjligt att identifiera och behandla patienterna innan förloppet blir allvarligt.

Läs mer om forskningen vid Södersjukhuset.

Stöd forskningen via KI SÖS forskningsfond

KI SÖS forskningsfond sköts av Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) som är Karolinska Institutets institution på Södersjukhuset, där många av Sös medarbetare forskar.

Så ger du en gåva

Du kan skänka via swish eller bankgiro. 

Swish: 123 559 80 81
Bankgiro: 5217-0198
Mottagare: Karolinska Institutet, SÖS.
Märk din gåva ”KI SÖS fond”.

Gåvorna går till den forskning på Sös som har störst behov av medel just nu. Större donationer kan öronmärkas till ett specifikt forskningsområde, men varje krona gör skillnad.

Varmt tack för ditt stöd!

Mer information om KI SÖS forskningsfond

Läs mer om KI SÖS forskningsfond på Karolinska Institutets webbplats.