Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Amelmottagningen medverkar på årets Järvavecka

Bita Eshraghi och Cecilia Berger i sjukhuskläder
Region Stockholm har bjudit in Amelmottagningen att delta med dem på årets Järva vecka där regionen i år har fokus på kvinnors hälsa. Under torsdagen den 30 och fredagen den 31 maj är Amelmottagningen på plats för att delta i seminarium och prata med besökare.

– Järvaveckan är ett unikt tillfälle att nå ut till allmänheten. De flesta som kommer till vår mottagning är i fertil ålder men det är viktigt att nå både yngre och äldre personer. På så sätt kan vi höja den allmänna kunskapsnivån och berätta om vilken hjälp som finns att få för den som varit utsatt för könsstympning, säger Cecilia Berger, biträdande överläkare på Amelmottagningen.

Många av deltagarna på Järveckan har själva rötter i länder där könsstympning är tradition och Cecilia Berger säger att det finns ett stort intresse från både män och kvinnor att lära sig mer.

– Det blir fina och viktiga samtal. Det finns en tystnadskultur kring könsstympning. Det är som regel en äldre generation kvinnor som upprätthåller kulturen i de länder där könsstympning förekommer. Föräldrarna vill sällan att deras döttrar ska utsättas. Därför är det viktigt att prata även med män som ofta inte riktigt känner till vad ingreppet innebär, säger hon.

Amelmottagningen har i uppdrag av Region Stockholm att utbilda om kvinnlig könsstympning. Att medverka på Järvaveckan är ett sätt att sprida kunskap både till yrkesverksamma och allmänheten.

– Det är en förmån att få jobba som vi gör med det här utbildningsprojektet och en rolig del av jobbet. Många vet inte att de kan få stöd och hjälp efter en könsstympning. Utbildning och kunskap är ett sätt att stärka dem att kunna fortsätta må bra, säger Cecilia Berger.

Järvaveckan pågår onsdagen 29 maj till lördagen 1 juni på Spånga IP. Amelmottagningen medverkar 30–31 maj.

Fakta om Amelmottagningen och könsstympning

Amelmottagningen tar emot flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning. Mottagningen tar årligen emot cirka 300 patienter. Ungefär hälften kommer på remiss främst från Region Stockholm men också från övriga landet. Det råder dock inget remisskrav utan det går att som patient själv boka tid på mottagningen.

Amelmottagningen har ett permanent uppdrag från Region Stockholm att verka som kunskapsnod gällande kvinnlig könsstympning.

Kvinnlig könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. I en rapport från Socialstyrelsen uppskattas runt 68 000 flickor och kvinnor i Sverige ha varit utsatta för könsstympning.

Foto: Johan Adelgren, fotogruppen Sös