Hoppa till huvudinnehållet

Amelmottagningen

Vi tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/könsstympning.
Du behöver ingen remiss för att komma till oss men vi tar självklart emot remisser från till exempel barnmorskor på mödravårdscentraler, ungdomsmottagningar eller distriktsläkare och gynekologer.

Telefonnummer: 08-123 627 00 
Telefontider:
Måndag- torsdag- kl. 08.00- 12.00 och kl. 13.00- 15.00
Fredag- kl. 08.00- 12.00

 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: B
  Våning: 0
  Amelmottagningen finns i samma lokaler som Södersjukhusets gynekologiska mottagning och finns på entréplanet vid Hiss B, plan 0.
 • Ett besök på Amelmottagningen

  En kort informativ film om hur ett besök på Amelmottagningen går till. (Vill du se filmerna med text tryck på rutan CC i den svarta listvyn när du startar filmen.)

   

  Kvinnlig könsstympning: bakgrund

  Om kvinnlig könsstympning, definition och geografisk utbredning. (Vill du se filmerna med text tryck på rutan CC i den svarta listvyn när du startar filmen.)

  Besvär efter kvinnlig könsstympning

  Olika typer av kvinnlig könsstympning och besvär som kan uppstå efter ingreppet. (Vill du se filmerna med text tryck på rutan CC i den svarta listvyn när du startar filmen.)

   

  Vilken hjälp erbjuds på Amelmottagningen

  Vilken hjälp och vård som finns att få för den som drabbats av besvär efter genomgången könsstympning. (Vill du se filmerna med text tryck på rutan CC i den svarta listvyn när du startar filmen.)

   

  Psykosexuella besvär

  En kort informativ film om besvär som rör sexuell funktion och vilken typ av hjälp som erbjuds på Amelmottagningen. (Vill du se filmerna med text tryck på rutan CC i den svarta listvyn när du startar filmen.)

   

  Öppningsoperation/Defibulering

  Här berättar vi om vilken typ av operationer som erbjuds på Amelmottagningen. (Vill du se filmerna med text tryck på rutan CC ii den svarta listvyn när du startar filmen).

 • Här arbetar kvinnliga gynekologer, barnmorskor och kuratorer. När det behövs använder vi oss av kvinnlig professionell tolk för att inga missförstånd ska uppstå. Alla har självklart tystnadsplikt.

  Vanliga problem som kvinnor söker för är:

  • samlagsbesvär, till exempel att det är trångt och gör ont vid samlag eftersom öppningen till slidan delvis täckts för vid omskärelsen
  • besvär att kissa, till exempel att det tar lång tid att tömma blåsan eller att kisset kommer ut i flera strålar
  • problem med menstruationen
  • att få information om vad som gjorts vid omskärelsen
  • frågor om kommande graviditet och förlossning, till exempel vilka förberedelser som behövs
  • psykosexuella problem, det vill säga besvär som rör sexuell funktio
  • psykologiska besvär, behov att prata om upplevelsen vid och efter omskärelsen
  • andra gynekologiska besvär som inte är orsakade av själva omskärelsen
  •  preventivmedelsrådgivning
  • gynekologisk hälsokontroll

   

  Vi erbjuder:

  • Gynekologisk utredning och undersökning
  • Kuratorssamtal om du behöver prata om dina upplevelser
  • Kontakt med barnmorska om du behöver stöd och behandling av vissa sexuella besvär
  • Efter en så kallad faraonisk omskärelse (könsstympning typ 3/infibulation) kan vi hjälpa till med en öppningsoperation för att du ska bli av med eventuella besvär och/eller kunna föda barn vaginalt. Vid denna typ av omskärelse har blygdläpparna satts ihop i en hudbrygga som täcker för slidöppningen och/eller urinrörsöppningen. Vid operationen öppnas denna hudbrygga upp.
  •  


  Du behöver ingen remiss för att komma till oss men vi tar självklart emot remisser från till exempel barnmorskor på mödravårdscentraler, ungdomsmottagningar eller distriktsläkare och gynekologer.

 • För att boka tid, ring Gynmottagningen på telefonnummer 08-123 627 00 och säg att du vill ha en tid till Amelmottagningen.

  Vid första besöket får du träffa en kvinnlig gynekolog som du kan diskutera dina problem med. Hon kommer att ge information om vilken hjälp du kan få. Vid behov gör vi en gynekologisk undersökning. När det gäller bedömning av genomgången omskärelse räcker det med att gynekologen bara tittar, så undersökningen är inte smärtsam eller brukar upplevas obehaglig. Titta gärna på vår informationsfilm om hur ett besök på Amelmottagningen går till.

 • Det räcker ofta med ett besök hos gynekologen på Amelmottagningen men det beror på vad du och gynekologen kommit fram till. Ibland har ni kommit överens om att en öppningsoperation ska göras (vid faraonisk omskärelse) och då bokar ni in en dag framöver som passar för att göra ingreppet. I vissa fall kommer du att få kallelse till kurator eller barnmorska vid vidare stöd och behandling om behov och önskemål om detta finns.


  Om du har några frågor efter besöket är du välkommen att kontakta oss. Ring då Gynmottagningen på 08-123 627 00 och fråga efter Amelmottagningen.

 • Samtalsstöd

  Samtalsstöd att använda i mötet med flickor och kvinnor med erfarenhet av könsstympning.

  Kartan på samtalsstödets baksida är från UNICEF och siffrorna kommer från undersökningar som gjorts mellan år 2004-2015. Siffrorna gäller flickor och kvinnor i åldrarna 15-49 år.
  Sammaställningen av undersökningarna gjordes år 2016.

  Samtalsstöd barnmorska.pdf

  Samtalsstöd skolsjuksköterska.pdf

  Samtalsstöd socialtjänsten.pdf

  Lästips och metodstöd för yrkesverksamma

  Mall för beskrivning/bedöming av vulva

  amel externwebben smalare.png

  (Vulvamodeller i lera av Josefin Herolf i samarbete med Amel.)


  Typ 1 Resektion av klitoristoppen, helt eller delvis och/eller klitoris förhud

  Typ 2 Resektion av klitoristoppen, helt eller delvis och/eller klitoris förhud + resektion av inre blygdläppar

  Typ 3 infibulation/faraonisk omskärelse – blygdläpparna har sytts ihop/växt ihop pga att sårytor lött samman, vanligast med de inre blygdläpparna som också resecerats men ibland och/eller de yttre blygdläpparna (med eller utan resektion av klitoristoppen och/eller klitoris förhud)

  Beskriv hudbryggan (utgörs den av inre eller yttre blygdläppar?) och uppskattad storlek på öppningen distalt om hudbryggan samt om uretramynningen syns eller om hudbryggan måste lyftas upp för att se den. Detta är viktigt vid bedömning inför vaginal förlossning, det räcker inte med att vagina precis är genomsläppligt för 2 fingrar (uretramynning bör vara synlig som hos kvinnor som inte är könsstympade).

  Typ 4 Andra skadliga ingrepp på vulva utan medicinsk grund, t ex prickning, snittning, skrapning. Denna typ behöver inte ge synliga ärr men kan ändå orsaka psykologiskt trauma.

 • Amelmottagningens syfte är att vara en specialistmottagning som förbättrar och utvecklar vården för patienter med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Det arbetet kan vi inte göra själva. Vi behöver vara många som med kompetens och evidens kan möta patienter med erfarenhet av könsstympning.


  År 2017 sökte och tilldelades Amelmottagningen projektmedel för att kunna genomföra en utbildningsinsats riktad till hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholms län: Amelprojektet. Vi drev detta som projekt år 2017–2022 men sedan 2023 är detta ett permanent sidouppdrag på Södersjukhuset, att bedriva Amel som innebär klinisk verksamhet på Amelmottagningen samt att vara kunskapsnod för kvinnlig könsstympning.

  Amelprojektet erbjuder:  

  Utbildningsinsatser för hälso- och sjukvårdspersonal

  Utbildningsinsatser för hälso- och sjukvårdspersonal för att bättre kunna identifiera, behandla och vägleda patienter som genomgått kvinnlig könsstympning.

  Vi utbildar även andra relevanta yrkesgrupper från till exempel skola, rättsväsende, polis och socialtjänst samt yrkesverksamma inom olika myndigheter och organisationer.

  Genom utbildningsinsatser riktade direkt mot patientgruppen, och deras anhöriga, kan vi hjälpa dem att navigera rätt om de upplever svårigheter eller besvär vilka de tror är kopplade till könsstympning. Utbildningsinsatserna syftar även till att slå hål på de myter som finns kring könsstympningens hälsofrämjande effekter.

  Samverkan

  Utöver våra utbildningsinsatser innebär en stor del av det pågående projektet att skapa nätverk och arbeta förebyggande tillsammans med andra aktörer och delar av samhället. Vi bistår med vår kunskap och erfarenhet när andra regioner och kommuner önskar utveckla sitt omhändertagande. Vi träffar företrädare för organisationer som arbetar med frågan för att hitta utvecklingsmöjligheter.

  Dessutom möter vi andra företrädare och politiker för att hjälpa till att synliggöra det vårdbehov som vår patientgrupp har men sällan fått tillgodosett.

  Är du nyfiken på vår verksamhet är du välkommen att höra av dig.

  amelmottagningen.sodersjukhuset@regionstockholm.se