Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Avdelningar & mottagningar / Amelmottagningen
Besöksregler på Södersjukhuset

För att minska risken för smittspridning av covid-19 gäller särskilda regler för besök på Södersjukhuset. Läs mer.

Amelmottagningen

Vi tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/könsstympning.
Du behöver ingen remiss för att komma till oss men vi tar självklart emot remisser från till exempel barnmorskor på mödravårdscentraler, ungdomsmottagningar eller distriktsläkare och gynekologer.

Telefonnummer: 08-123 627 00 
Telefontider:
Måndag- torsdag- kl. 08.00- 12.00 och kl. 13.00- 15.00
Fredag- kl. 08.00- 12.00

Kontakta oss via 1177 Vårdguiden
 • Hitta hit

  Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: B
  Våning: 0
  Amelmottagningen finns i samma lokaler som Södersjukhusets gynekologiska mottagning och finns på entréplanet vid Hiss B, plan 0.
 • Om mottagningen

  Här arbetar kvinnliga gynekologer, barnmorskor och kuratorer. När det behövs använder vi oss av kvinnlig professionell tolk för att inga missförstånd ska uppstå. Alla har självklart tystnadsplikt.

  Vanliga problem som kvinnor söker för är:

  • att slidmynningen är för trång för att det ska gå att ha samlag utan att det gör ont.
  • att det är svårt eller gör ont att kissa. 
  • problem med menstruationen.
  • preventivmedelsrådgivning.
  • att få reda på vad som gjorts vid omskärelsen.
  • behov att prata om upplevelsen vid och efter omskärelsen.
  • psykosexuella problem.
  • frågor om kommande graviditet och förlossning, till exempel vilka förberedelser som behövs.
  • gynekologisk hälsokontroll.
  • andra gynekologiska besvär som inte är orsakade av själva omskärelsen

   

  Vi erbjuder:

  • Kuratorssamtal om du behöver prata om dina upplevelser
  • Gynekologisk utredning och undersökning
  • Om slidöppningen är för trång kan vi hjälpa till med en öppningsoperation. Hur mycket som ska öppnas bestämmer du tillsammans med gynekologen. Det kan också ha uppstått skador i samband med förlossning som kan behöva opereras. Operationen görs vid ett senare tillfälle efter mottagningsbesöket. Vid operationen är du sövd eller får annan bedövning. Operationen är helt smärtfri och du får vanligtvis räkna med en halv dag på sjukhuset. Även andra operativa behandlingar erbjuds, såsom borttagande av cystor och ärrvävnad.


  Du behöver ingen remiss för att komma till oss men vi tar självklart emot remisser från till exempel barnmorskor på mödravårdscentraler, ungdomsmottagningar eller distriktsläkare och gynekologer.

 • Inför besök

  För att boka tid, ring Gynmottagningen på telefonnummer 08-616 27 00 och säg att du vill ha en tid till Amelmottagningen.

  Vid första besöket fär du träffa en kvinnlig gynekolog som du kan diskutera dina problem med. Hon kommer att ge information om vilken hjälp du kan få. Vid behov gör vi en gynekologisk undersökning.

 • Efter besök

  Om du har några frågor efter besöket är du välkommen att kontakta oss. Ring Gynmottagningen och fråga efter Amelmottagningen.

 • Patientinformation - information in other languages

 • För yrkesverksamma

  Samtalsstöd
  Samtalsstöd att använda i mötet med flickor och kvinnor med erfarenhet av könsstympning.

  Kartan på samtalsstödets baksida är från UNICEF och siffrorna kommer från undersökningar som gjort mellan år 2004- 2015. Siffrorna gäller flickor och kvinnor i åldrarna 15-49 år.
  Sammaställningen av undersökningarna gjordes år 2016.

  Samtalsstöd barnmorska.pdf

  Samtalsstöd skolsjuksköterska.pdf

  Samtalsstöd socialtjänsten.pdf

  Lästips och metodstöd för yrkesverksamma
  Här finns en lista på olika typer av informationsmaterial och metodstöd riktade till yrkesverksamma.  

  Mall för beskrivning/bedöming av vulva
  Mall för beskrivning/bedömning av vulva.

 • Amel-projektet: Utbildning om kvinnlig könsstympning

  Amelmottagningens syfte är att vara en specialistmottagning som förbättrar och utvecklar vården för patienter med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Det arbetet kan inte vi göra själva. Vi behöver vara många som med kompetens och evidens kan möta patienter med erfarenhet av könsstympning.

  År 2017 sökte och tilldelades Amelmottagningen projektmedel för att kunna genomföra en utbildningsinsats riktad till hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholms län: Amelprojektet.

  Amelprojektet erbjuder:  

  Utbildningsinsatser för vårdpersonal

  Vi erbjuder utbildningsinsatser till hälso- och sjukvårdspersonal inom hälso- och sjukvården för att bättre kunna identifiera, behandla och vägleda patienter som genomgått kvinnlig könsstympning. Vi utbildar även andra relevanta yrkesgrupper från te.x. skolan, sociltjänsten, polisen och rättsväsendet.

  Patientutbildning

  Genom utbildningsinsatser riktade direkt mot patientgruppen, och deras anhöriga, kan vi hjälpa dem att navigera rätt om de upplever svårigheter eller besvär vilka de tror är kopplade till könsstympning. Utbildningsinsatserna syftar även till att slå hål på de myter som finns kring könsstympningens hälsofrämjande effekter.

  Samverkan

  Utöver våra utbildningsinsatser innebär en stor del av det pågående projektet att skapa nätverk och arbeta förebyggande tillsammans med andra aktörer och delar av samhället. Vi bistår med vår kunskap och erfarenhet när andra landsting/kommuner önskar utveckla sitt omhändertagande. Vi träffar företrädare för patientorganisationer för att hitta utvecklingsmöjligheter. Dessutom möter vi andra företrädare och politiker för att hjälpa till att synliggöra det vårdbehov som vår patientgrupp har men sällan fått tillgodosett.

  Är du nyfiken på AMEL-projektet och vårt arbete hör gärna av dig.

  amelmottagningen.sodersjukhuset@regionstockholm.se

 • Utvärdering av föreläsning.

  Följ länken för att svara på ett par korta utvärderingsfrågor gällande dagens föreläsning:

  Föreläsning för medarbetare på Södersjukhuset:
  https://forms.gle/aFLsBQx968YaNw4o9 

   

  Utvärdering Amel-föreläsning:
  https://forms.gle/DbD99RrgEQ8ZRFnz8

   

   

   

 • Aktuellt

  Amelmottagningen på Sös får landstingets jämställdhetspris

  Varje år delar Stockholms läns landsting ut ett jämställdhetspris för att uppmärksamma en verksamhet eller medarbetare som har gjort särskilda insatser för att främja en jämställd hälso- och sjukvård eller tandvård. I år har priset tilldelats Amelmottagningen för mottagningens engagerade och kreativa arbete för att förebygga, upptäcka och behandla könsstympning.