Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Andra vågen – hur är situationen på IVA idag?

Man i vårdkläder i samspråk med kvinna i vårdkläder i en sjukhuskorridor
I takt med att antalet smittade stiger i samhället blir antalet personer som vårdas på sjukhus för covid-19 allt fler. Detsamma gäller antalet svårt sjuka patienter som kräver intensivvård. Vårdchefen Thorleif Rosander på IVA berättar om den ansträngda situationen på avdelningen.

Hur ser situationen ut på IVA just nu?

– Situationen är ansträngd. Det är ett högt tryck på IVA med ett ökat inflöde med covid-19 patienter och ett lågt utflöde i slutenvården vilket ger en brist på vårdplatser. Skillnaden mot i våras är att vi nu även tar hand om fler vanliga IVA-patienter som vi inte hade i samma utsträckning då. Dessutom har vi en hel del sjukfrånvaro hos personalen, säger Thorleif.

Hur vårdar ni covid-19 patienter i dag jämfört med i våras?

– Vi har lärt oss mycket under resans gång om hur vi ska hantera den här sjukdomen. Vi har utvecklat våra arbetssätt och rutiner vilket ger patienterna ett bättre omhändertagande, både utifrån ett medicinskt och omvårdnadsmässigt perspektiv. Vi har en annan behandlingsstrategi nu jämfört med i våras. Det tror vi kommer att göra att patienterna i större utsträckning kan vårdas på vårdavdelning istället för inom intensivvården.

Nu pekar kurvorna återigen oroande uppåt. Vad tänker du om det?

– Jag känner en stor oro för att det ska bli för mycket patienter. Jag är säker på att vi kommer klara av det här också, men jag känner ändå en oro för hur mycket personalen kommer att orka med. Det är både fysiskt och psykiskt tungt att arbeta i full skyddsutrustning och vårda dessa svårt sjuka patienter, fortsätter Thorleif.

Vilka lärdomar har ni på IVA mest nytta av från situationen i våras?

– Idag vet vi mer om sjukdomen och hur vi ska behandla den. Vi tänker på patient- och arbetsmiljöperspektivet på ett annat sätt i dag. Vi har även sett över alla arbetsordningar och arbetsbeskrivningar. I våras flyttade vi intensivvårdsavdelningen på två dagar. Det var helt otroligt, men det var också många saker som inte fanns på plats och som vi behövde förbättra allteftersom. I dag har vi byggt upp avdelningen efter principerna vi är vana vid att arbeta efter på vanliga IVA i lokaler vi känner till och hittar i, där var sak har sin plats.

Vad gör ni för att behålla lugnet när läget blir mer ansträngt?

– Vi försöker hålla oss till våra normala rutiner och de riktlinjer vi är vana vid, men med skillnaden att vi också vårdar covid-patienter. Det är också viktigt med ett närvarande ledarskap för att stötta på bästa sätt. Vi försöker även samla alla medarbetare inför arbetspassen, i den mån det går, så att alla nås av samma information om vad som händer på avdelningen. Utmaningen är att vi arbetar dygnet runt, det är väldigt många att nå ut till och alla är lika viktiga.

Vad skulle du vilja säga till allmänheten?

– Att man ska förhålla sig till folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kan få stora konsekvenser om smittspridningen ökar mer än vad den redan gör. Vår personalgrupp har slitit hårt sedan i mars. Vi är den personalstyrkan vi är och blir inte fler, även om vi har fler patienter som söker vård. Istället måste vi omfördela resurserna vilket betyder att annan vård får stå tillbaka, det betyder att alla påverkas. Redan nu är sjukvården hårt belastad och när smittkurvorna går upp är jag rädd att det blir ännu värre. För att möta behovet av vård har övriga sjukhus i regionen också gått upp i antal platser. Det är ett allvarligt läge, alla behöver hjälpas åt, avslutar Thorleif.

Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Södersjukhuset