Hoppa till huvudinnehållet

Är robotkirurgi framtiden?

Den 1 april disputerade Malin Brunes, läkare på Södersjukhusets Kvinnoklinik. I sin avhandling visar hon att robotkirurgi kan vara ett bättre alternativ vid livmoderoperation på patienter med fetma eller endometrios jämfört med mer traditionella metoder.

Grattis till en väl utförd disputation, Malin! I stora drag, vad handlar forskningen i din avhandling "Aspects on the Use of Robotic-Assisted Surgery in Benign Gynecology” om?

Jag ville undersöka om det finns några fördelar för patienten med att använda robotkirurgi i stället för öppen bukoperation, vaginal operation eller traditionell titthålsoperation vid godartade gynekologiska tillstånd. De ingrepp vi undersökte var livmoderoperation på patienter med fetma eller endometrios och en viss typ av framfallsoperationer.

Vad är det viktigaste du kommit fram till?

Studierna visade fördelar med robotkirurgi jämfört med öppen bukoperation och traditionell titthålskirurgi vid livmoderoperation. Mer specifikt var det mindre blödningar, kortare operationstid och färre fall där man under pågående operation behövde byta metod till öppen bukoperation. Hos överviktiga patienter var komplikationerna färre vid robotkirurgi jämfört med öppen bukoperation och vaginal livmoderoperation. 

2022_0019.jpg

Post-disputation! Från vänster: opponent Pernilla Dahm Kähler, bihandledare Anders Kjaeldgaard, Malin Brunes, huvudhandledare Marion Ek, bihandledare Ulrika Johannesson, Elisabeth Epstein och Marie Söderberg.

Vad har den nya kunskapen för betydelse för vården?

Robotkirurgi är ofta ifrågasatt på grund av ökade kostnader jämfört med andra operationsmetoder. Men resultaten från studien visar att utvecklingen av robotkirurgi i Sverige vid godartade gynekologiska tillstånd har förbättrat vården för patienten, och att man vid svårare kirurgiska tillstånd som endometrios och fetma bör överväga robotkirurgi framför andra metoder om möjligheten finns.

Studierna stärker dessutom tidigare kunskap om att kirurgen blir bättre om hen utför fler operationer per år vid godartade tillstånd i livmodern. Vi visar också att gamla kostnadseffektiva beprövade metoder vid framfallskirurgi inte bör glömmas bort, då de fungerar lika väl som robotkirurgi. Det är viktigt att välja ut vilken patientgrupp som ska opereras med robotkirurgi och inte.

Åkommorna endometrios och framfall, som du i avhandlingen studerat olika operationsformer för – hur många lider av detta i Sverige?

5–10% av alla kvinnor i fertil ålder har endometrios och i gruppen kvinnor med smärta och infertilitet är siffran högre (i vissa studier upp till 50%). 3–6% av alla kvinnor har framfall som ger besvär och behöver behandling.

På Södersjukhuset genomför vi varje år drygt 200 livmoderoperationer och drygt 250 framfallsoperationer. Inom uppdraget nationell högspecialiserad vård vid svår endometrioskirurgi träffade vi år 2021 415 patienter, varav 114 genomgick operation.

Vad ska du göra nu?

Jag vill fortsätta med forskning och har redan en pågående studie tillsammans med kollegor på kvinnokliniken där vi undersöker hur väl ultraljud fungerar för kartläggning av endometrios före operation. Vi följer i den studien också patienternas äggstocksfunktion före och efter operation vid olika stadier av endometrios.

Läs mer

 

Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Södersjukhuset