Hoppa till huvudinnehållet

Barnrättsombuden tar barnens perspektiv

Erika och Emily sitter tillsammans i undersökningsrum med djungeltapet
FN:s barnkonvention blev en del av svensk lag 2020. Lagen innebär en förstärkning av barns rättigheter. På Södersjukhuset har barnperspektivet varit i fokus betydligt längre än så. Redan 2014 utbildades de första barnrättsombuden på initiativ från Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Barnrättsombuden arbetar för att sprida information om barn och ungas rättigheter och för att implementera barnkonventionen i hälso- och sjukvården.

– Vi ska hjälpa våra kollegor att sätta på sig barnglasögonen, säger Emily Djärv, sjuksköterska på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset och ansvarig för utbildningarna till barnrättsombud.

Med barnglasögon menar hon att de vuxna ska ta barnperspektivet och se till barnets bästa och barnets rättigheter men att de också måste se barnets perspektiv, att barn och unga har rätt att bli lyssnade på och att bli tillfrågade.

– Det är lätt att prata över huvudet på barn istället för att prata direkt till dem och få deras egna ord, säger Erika Mannerbeth. Hon är medicinsk sekreterare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, barnrättsombud och kursadministratör för utbildningarna.

– Enda sättet att verkligen få reda på vad barn och unga tycker och tänker är att fråga dem, säger Emily.

Sjukhusmiljön kan vara ovan och skrämmande. Därför är utformningen av lokalerna viktig och något man arbetat mycket med på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Där har barn och unga fått vara delaktiga.

– För barn kan också en så enkel sak som att de som jobbar här ler och säger hej när de möter ett barn i korridoren göra att sjukhusmiljön känns mindre skrämmande, säger Erika.

– Barn tänker ofta det värsta. Därför är det viktigt att vi under sjukhusbesöket berättar vad vi gör och varför på ett sätt som barnet förstår. Vi kan inte avstå från nödvändig behandling eller ljuga och säga att proceduren inte kommer kännas, men vi kan se till att det blir så bra som möjligt för barnet, säger Emily.

Barnen kan också få vara delaktiga genom att de får bestämma när det är möjligt, till exempel att få välja öra för att ta tempen i eller färg på bandaget.

– När barn är patienter behöver vi också tänka på att inte göra behandlingar som vi inte måste, till exempel att vi inte ska sticka någon i onödan, säger Emily.

Utbildning till barnrättsombud

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset utbildar barnrättsombud inom hela region Stockholm, hittills över 300 ombud. Utbildningen består av sex utbildningstillfällen med max 30 deltagare. Sedan barnkonventionen blev lag har intresset ökat och idag sker utbildningen också på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det är stor bredd på var deltagarna arbetar, det kan vara inom barn- och hälsosjukvård, vuxensjukvård, folktandvård eller ambulansvård.
Hela utbildningen utgår från barnkonventionen och grundartiklarna i konventionen. I utbildningen ingår att göra en barnkonsekvensanalys av vad som behöver förändras på arbetsplatsen för att inkludera barnen.


– Analysen är viktig inte minst inom vuxensjukvården. Barn är många gånger anhöriga och barnperspektivet behövs i mötet med dem, säger Erika.
De blir mycket diskussioner under utbildningarna och deltagarna inspirerar varandra.


– Alla deltagare är engagerade och brinner för barnrättsfrågorna. Det är en väldigt rolig grupp att utbilda eftersom alla är så engagerade och positiva till barnrättsarbetet oavsett vilken arbetsplats de kommer ifrån. I slutet av utbildningen är det tydligt att alla fått på sig sina "barnglasögon", säger Emily.

Detta är ett barnrättsombud

Ett barnrättsombud är ett ombud för barnets rättigheter enligt barnkonventionen som

  • värnar om barnets perspektiv och delaktighet
  •  inspirerar och stödjer kollegor i barnrättsfrågor
  • stöttar ansvarig chef i frågor som rör barns rättigheter
  • använder barnkonsekvensanalyser
  • ingår i nätverk med andra barnrättsombud.

Intresserad av barnrättsutbildningen?

Är du intresserad av utbildningen kan du maila barnratt.sodersjukhuset@regionstockholm.se. Det är om du har stämt av med din chef att du får gå utbildningen. Du blir kontaktad när det finns en plats.

Mer om barnkonventionen Dina rättigheter | Södersjukhuset (sodersjukhuset.se)