Hoppa till huvudinnehållet

Inga besparingar på patientnära vård på kvinnokliniken på Södersjukhuset

Under mars månad har det i press och sociala medier skrivits om de ekonomiska åtgärder som behöver genomföras på Södersjukhusets kvinnoklinik. Här berättar Södersjukhusets vd Mikael Runsiö och verksamhetsområdeschef Maria Sjöstrand om bakgrunden till budgetunderskottet och hur sjukhuset ska komma till rätta med ekonomin.

Hur kommer det sig att Kvinnokliniken har ett underskott på 72 miljoner kronor?

Underskottet beror till stora delar på en dubbeldebitering som upptäcktes 2019 och som resulterat i att kliniken under en tid fått en för hög ersättning. När felet uppmärksammades startades ett arbete med att ta fram ekonomiska åtgärder, men på grund av pandemin kunde de inte genomföras. Dubbeldebiteringen gjorde att vi hade en missvisande bild av ekonomin och därför gjordes inte tillräckliga effektiviseringar under 2019. Sammantaget resulterade det i att underskottet hamnade på den här höga nivån, säger Mikael Runsiö.

 

Hur ska kvinnokliniken komma till rätta med budgetunderskottet?

De åtgärder som behöver genomföras består av både ökad produktion samt effektivisering av arbetssätt. En del handlar också om att utnyttja våra lokaler på ett bättre sätt och samordna vår verksamhet i dem. På grund av pandemin är det många åtgärder som inte kan genomföras, då vi behöver fokusera våra resurser på omhändertagandet av patienter med covid-19, säger Mikael Runsiö.

 

Stämmer det att ni spar in på hygienartiklar som bindor och trosor och att man inte byter skyddsutrustning mellan patienterna för att spara pengar?

Nej det stämmer inte. Vi kommer inte att göra några besparingar på den patientnära vården och vi drar inte in på hygienartiklar eller skyddsutrustning. Däremot har vi gjort en anpassning på grund av covid-19 där det på BB finns ett startpaket på varje rum som innehåller fyra normala bindor, två stora bindor, två nätbyxor, fem babyblöjor, två underlägg samt en bunt tvättlappar. Av smittoskäl måste allt engångsmaterial som finns kvar på rummet när en patient har lämnat slängas. För att undvika att slänga stora mängder hygienartiklar och förbrukningsmaterial får patienten därför detta välkomstpaket som sedan fylls på efter behov, säger Maria Sjöstrand.

 

Vad säger du till de medarbetare som är oroliga för att besparingarna påverkar patientsäkerheten och arbetsmiljön?

Jag förstår att man kan känna oro både för patienterna och arbetsmiljön men vi kommer inte genomföra förändringar som innebär risker för våra patienter eller som påverkar arbetsmiljön negativt. Även om vi behöver göra ekonomiska åtgärder så kommer vi att ha motsvarande bemanningstäthet som på övriga kvinnokliniker i Stockholmsregionen, säger Maria Sjöstrand.

 

Kommer ni att säga upp personal på grund av detta, det har framkommit att 5 ST-läkare får sluta?

Nej, vi har inga planer på att säga upp personal men vi måste anpassa vår bemanning utifrån vår vårdproduktion. Vi utbildar ST-läkare för hela Region Stockholm och de ST-läkare som gör sin specialisttjänstgöring på Södersjukhuset har en tillsvidareanställning som legitimerade läkare på den klinik de tjänstgör under sin utbildning. Anställningen kan sedan övergå till en tillsvidareanställning som specialistläkare om det finns lediga tjänster. I nuläget kan vi tyvärr alltså inte erbjuda alla nyfärdiga specialistläkare tjänst på Kvinnokliniken. Vår bemanning utgår ifrån det uppdrag och den ekonomi vi har, och vi kan inte anställa fler än vi har budget för, säger Maria Sjöstrand.

 

Vad tänker ni om reaktionerna i media och sociala medier?

Det är bra att det finns ett stort engagemang för förlossningsvården. Det har väckts mycket frågor och känslor runt budgetunderskottet och viljan att involvera medarbetarna i arbetet med att ta fram åtgärder. Vi beklagar att själva tillvägagångssättet kunde uppfattas fel, men att involvera våra medarbetare i verksamhetsfrågorna är bra. Syftet var inte att man som medarbetare ska tänka på besparingar i det enskilda mötet med patienten, det är alltid patientens behov som styr, säger Mikael Runsiö.

 

Kan man känna sig trygg med att föda barn på Södersjukhuset?

Ja, det kan man. Vi strävar alltid efter att alla som kommer till oss ska få en positiv förlossningsupplevelse och vi får mycket bra återkoppling på det. Våra patienter kommer att få samma goda omvårdnad även fortsättningsvis, säger Maria Sjöstrand.

 

FAKTA

 

  • Kvinnokliniken på Södersjukhuset har flera olika verksamheter: förlossning, akut och planerad gynekologi, akutmottagningen för våldtagna, Amelmottagningen för könsstympade kvinnor, m.m.
  • Förlossningen på Kvinnokliniken förlöser cirka 7500-8000 barn årligen.
  • Antal medarbetare är 640.
  • En av fyra utförare i Sverige av nationellt högspecialiserat uppdrag inom endometrios.
  • Omfattande forsknings- och utbildningsuppdrag.

 

Läs mer