Hoppa till huvudinnehållet

Kurs i medicinskt omhändertagande firar 100 på Sös

- Jag önskar att det hade funnits en sådan här kurs när jag utbildade mig till sjuksköterska, säger Christian Åslund som är instruktör på kursen Advanced Medical Life Support, AMLS, på Sös.

Nu ges AMLS för 100:e gången på Sös. AMLS är en tvådagarskurs där vårdpersonal får lära sig ett strukturerat omhändertagande av akutmedicinska patienter utifrån en modell med samma namn. AMLS-modellen kommer ursprungligen från USA och används idag prehospitalt av ambulanspersonal men också av vårdpersonal på sjukhus i Sverige. Målet är att i tid hitta livshotande symtom hos patienterna eller sjukdomssymtom som är på väg att förvärras.

- På kursen får du öva dig på att ta en bra anamnes (sjukdomshistoria) och göra något åt problemet. Fokus ligger på att lära sig AMLS-modellen och att arbeta bra i team. Är patienten kritisk sjuk eller inte? Varför är patienten dålig? Det är basala men inte alltid så lätta kunskaper att ta till sig som du får lära dig, förklarar Christian när vi passade på att intervjua honom i samband med jubileumsomgången.

Christian Åslund, instruktör.

Modell för att effektivt och säkert ta hand om akut sjuka patienter

Genom AMLS-modellen kan vårdpersonalen på ett effektivt sätt hantera ett brett spektrum av medicinska situationer. Under kursen får deltagarna se totalt 24 patientfall. Det kan till exempel vara patienter som drabbats av chock, andningsproblem, bröstsmärtor, buksmärtor eller diabetes.

Kursen vänder sig till ambulansverksamhetens och akutmottagningarnas sjuksköterskor och läkare men även vårdpersonal från vårdavdelningar är välkomna. Sös AMLS-kurser lockar sjuksköterskor från alla sjukhus i Region Stockholm och från regioner ute i landet. Läkarna är ofta läkare som gör sin specialisttjänstgöring (ST-läkare) på akuten eller internmedicin på Sös.


Vad är det viktigaste vårdpersonalen får lära sig på kursen? 

- Att tänka brett från början. När du träffar en mycket sjuk patient är det lätt att direkt vilja mäta andningsfrekvens, syremättnad, blodtryck eller pulsfrekvens. De så kallade vitalparametrarna. Men värdena du får då kan leda dig fel och göra att du missar vad som egentligen är huvudorsaken till problemet, säger Christian.

Enligt AMLS-modellen ska vårdpersonalen istället börja med att göra en första bedömning av patientens tillstånd genom att titta och känna. Är patienten vaken? Är luftvägarna fria? Hur andas patienten? Hur är patientens cirkulation?

- Är det en kritiskt sjuk patient ser du det redan där och kan vidta viktiga åtgärder direkt. Ibland kan det också vara flera saker som ligger bakom symtomen. Genom att börja brett och smalna av successivt får du tillslut fram den mest troliga huvudorsaken.

Är patienten vaken är nästa steg att prata med patienten för att skapa sig en bra bild av situationen och patientens tillstånd. AMLS-modellen har förbestämda frågor som: Hur började symtomen? Vad förbättrar eller försämrar tillståndet? Hur upplevs det? Strålar det ut någonstans och var känns det? Hur mycket känns det på en skala från 1 till 10? När började det och hur länge har det pågått?  

Därefter ska vårdpersonalen fråga om saker som allergier, mediciner, tidigare sjukdomar, om patienten ätit och druckit, kunnat gå på toaletten och om det finns något känt som kunnat utlösa insjuknandet. Finns det kanske också några riskfaktorer som är bra att känna till?

Utifrån svaren på frågorna får sjuksköterskorna och läkarna fram vilka olika potentiella orsaker eller diagnoser som kan vara aktuella.

- Först nu bör du mäta vitalparametrarna. Då kan värdena du får hjälpa till att styrka eller avslå dina tidigare teorier, menar Christian.

Är patienten medvetandesänkt frångår man till viss del frågorna och gör istället en så kallad ”huvud till tå”-undersökning på patienten. Då tittar och känner vårdpersonalen noggrant på patienten från topp till tå, inklusive ryggsidan. Därefter kan de mäta vitalparametrarna, ställa de frågor som går utifrån patientens medvetandegrad och så göra relevanta åtgärder.


AMLS firar 100 på Sös

AMLS-kursen har getts på Sös sedan 2008. Varje kurs har plats för 16 deltagare och hela åtta instruktörer är med och utbildar. Majoriteten av instruktörerna kommer från Sös. Det är Christian Åslund, Lena Sjöholm och Ola Nerf från Utbildnings- och innovationscenter, ihop med läkare från internmedicin och akutläkare och sjuksköterskor från akuten.

Och nu har alltså den 100:e AMLS-kursen hållits på Sös. Sedan 2008 har totalt cirka 1600 medarbetare från vården utbildats. Och intresset för kursen bara växer. Sös Utbildnings- och innovationscenter hinner inte längre utbilda alla som vill. Därför har även ambulansverksamhetens Kliniska träningscenter (Ambulans-KTC) i Region Stockholm börjat hålla AMLS-kurser.


Varför tror du intresset för AMLS-modellen är så stort idag?

- Informationen om att kursen finns har ökat berättar Christian. Konceptet används numera av både ambulans- och sjukhuspersonalen

Vad hoppas du på kring AMLS-kurserna framöver?

- Att fler akutavdelningar i länet skickar deltagare till kursen, både läkare och sjuksköterskor.

Utvärderingarna från tidigare AMLS-kurser på Sös ger också ledtrådar tillvarför många vill lära sig AMLS. ”Duktiga och pedagogiska instruktörer.”, ”Bra skådespelare.” och ”Det här gör mig till en bättre sjuksköterska med ett bredare tänk.”

 

Miléne, Eva och Sara - några av deltagarna på den 100:e AMLS-kursen

Kursdeltagarna som syns på artikelns bilder är Miléne, Eva och Sara. Miléne är ST-läkare på Sös akutmottagning. Eva är distriktssjuksköterska i grunden men jobbar nu som sjuksköterska inom Försvarsmakten. Och Sara jobbar till vardags som sjuksköterska på Visby lasarett.

Vad är den största insikten ni tar med er från kursen?

Sara: - Att inte börja ta vitalparametrarna först. Gör du det är det lätt att vilseleda dig själv.
Miléne: - Det är ett annorlunda flöde. Bokstäverna är bra att hålla sig i, så att du inte missar någon viktig del i bedömningen.
Eva: - Att börja brett och sedan smalna av, tänk en tratt.


Fakta: Modellen Advanced medical life support, AMLS

AMLS är en tvådagarskurs i medicinskt omhändertagande av akut sjuka patienter med fokus på teamarbete och att lära sig AMLS-modellen för ett strukturerat omhändertagande av akutmedicinska patienter. Kursen innehåller både teori och praktiska övningar med en avslutande skriftlig kursexamination. Kursen riktar sig mot sjuksköterskor, läkare och prehospital personal.

Omhändertagandets steg är uppbyggt efter bokstäver, för att göra det lättare att komma ihåg strukturen:

 

Vill du veta mer eller vill gå kursen?

Läs mer på Sös webb, /uic_kurserakutsjukvard