Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inleddes den 4 juni och utökades den 11 juni kl 11.00. Läs mer här.

Nationell studiestart för HELP-SWEDEHEART

I dag 17 november startar KI SÖS en stor nationell klinisk studie som planeras omfatta 20 000 patienter under en treårsperiod. Syftet är att förbättra prognosen efter hjärtinfarkt genom att utreda betydelsen av diagnostik och behandling av en vanligt förekommande infektion i övre magtarmkanalen.

– En pilotstudie i fjol visade ungefär dubbelt så hög förekomst av Helicobacter Pylori hos hjärtinfarktpatienter. Nu går vi vidare med en stor randomiserad studie där målet är att fastställa huruvida en systematisk screening av hjärtinfarktpatienter för Hp infektion, och i förkommande fall behandling av denna, kan minska blödningskomplikationer och förbättra prognosen efter hjärtinfarkt, säger överläkare Robin Hofmann som är initiativtagare till studien och forskare vid Karolinska Institutet, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (Ki SÖS).

25 000 drabbas årligen av hjärtinfarkt


Varje år drabbas drygt 25 000 personer i Sverige av hjärtinfarkt. Genom intensiv blodförtunnande behandling har överlevnaden ökat och risken minskat för att patienterna ska återinsjukna, men till priset av en ökad risk för blödning. Den vanligaste komplikationen är blödning i övre mage och tarm från inflammation eller sår. Risken att blöda ökar om patienten har en samtidig infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori (Hp) men den kan enkelt behandlas med antibiotika vilket i det närmaste eliminerar blödningsrisken.

35 sjukhus i Sverige deltar i studien


Studien är en kluster-randomiserad klinisk prövning baserad på kvalitetsregistret SWEDEHEART. 35 sjukhus i hela Sverige fördelad på 18 kluster har randomiserats till en period då man testar alla patienter som läggs in för hjärtinfarkt för H. pylori, och behandlar de som är positiva, samt till en lika lång period utan H. pylori diagnostik och behandling.

Studien har finansierats med anslag från Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet och Region Stockholm.

Läs mer


Frontiers | Gastro-cardiology: A novel perspective for the gastrocardiac syndrome. | Cardiovascular Medicine (frontiersin.org) Forskare vid Karolinska Institutet beskriver hur hjärt-kärlsjukdom och sjukdomar i mag-tarmkanalen samverkar i denna översiktsartikel
HELP-SWEDEHEART | Karolinska Institutet (ki.se) KI SÖS hemsida för studien HELP-SWEDEHEART
Mångmiljonbelopp satsas på forskning om hjärtinfarkt och risk för blödning i övre mage och tarm

 

Foto: Robin Hofmann. Fotograf: Torkel Ekqvist/Fotogruppen

Syntolkning: Man i vårdkläder bredvid kvinna som har ryggen vänd mot kameran.