Hoppa till huvudinnehållet

Stödgrupp på Södersjukhuset för barn och unga som förlorat en förälder

tre kvinnor i samtal runt ett bord
Nu återstartar Södersjukhuset sin stödgrupp för barn som förlorat en förälder. Gruppen vänder sig till barn och unga i åldern 7–18 år. Fokus är att leva vidare med förlusten och att få prata om sin förälder och sina känslor med andra som varit med om samma sak.

– Det blir ofta tyst kring barn som förlorar en förälder. Många är rädda att prata om barns sorg men då riskerar barnet att bli lämnad ensam med sina frågor, säger Anja Bülow, lekterapeut.

Tillsammans med Christina Lindgren, pastor i Sjukhuskyrkan och Elin Svedjetun, leg.hälso- och sjukvårdskurator, leder hon de grupper för barn i sorg som nu återstartar på Södersjukhuset efter att ha pausats under pandemin. Alla tre är utbildade stödgruppsledare för stöd till barn och unga i sorg enligt en modell från Rädda Barnen som är religiöst neutral.

Ett eget utrymme att prata om sin sorg

I stödgruppen får barnet eller ungdomen ett eget utrymme för att prata om sin sorg utan att behöva ta hänsyn till andra.

– Det är vanligt att barn skjuter undan sin sorg, till exempel för att inte göra sin förälder ledsen, säger Anja Bülow.  

Gruppen blir också en mötesplats där ingen behöver känna sig annorlunda utan där alla delar samma erfarenhet. Det bör dock ha gått sex månader eller mer innan man går med i stödgruppen.

– Den akuta sorgen är unik och i ett inledande skede är det de personer barnet känner sig trygg med som är viktigast. Det är läkande att dela erfarenheter, men det kan också vara väldigt tungt att möta andras sorg, speciellt när det gått kort tid sedan ens egen svåra förlust, förklarar Elin Svedjetun. 

Olika teman tas upp

Varje träff har ett tema och allt är inte sorligt. Mötena innehåller mycket lek och kreativitet.

– Vi har väldigt roligt också, det är oerhört mycket liv i de här grupperna. Det handlar inte om sorg och död utan om livet, säger Elin Svedjetun.

– Barns sorg brukar beskrivas som randig. Det innebär att de bara orkar vara i sorgen en stund och sedan behöver de få göra något annat. De kan ofta växla mellan sorg och lek, som ett sätt att hantera den stora påfrestningen, säger Elin Svedjetun. 

Ett tema handlar om vilka känslor som finns i sorgen. Då får barnen rita var på kroppen känslan finns och vilken färg den har. Många känslor sitter i huvudet, magen och hjärtat. Tonåringar, som är i en period i livet när de ska bryta sig loss från sina föräldrar, kan ha skuldkänslor för att de inte varit hemma tillräckligt eller för att det har varit konflikter.

Ett annat tema tar upp vad som blivit annorlunda, man kanske får ta mer ansvar hemma, många känner sig äldre än sina kompisar, ibland har barnet behövt flytta eller byta skola. Ett tema handlar om vad som händer efter döden och det blir ofta fina samtal.

Sorgen kommer göra sig påmind

Ambitionen är inte att sorgen ska försvinna. Den kommer att göra sig påmind genom livet: på födelsedagar, i vardagen och när man själv blir vuxen och kanske får egna barn.

– Barn och unga är i utveckling så deras förståelse och känsla av förlusten förändras. När de blir lite äldre förstår de mer och kan ställa nya frågor. I gruppen ger vi dem verktyg att hantera sorgen och ett språk att prata om förlusten, säger Elin Svedjetun.

Många barn är rädda att de ska glömma bort sina döda föräldrar. Tillsammans i gruppen hjälps de åt att minnas hur förälderns liv har varit.

– Först är minnena laddade med saknad och sorg, men sedan kommer andra minnen tillbaka från tiden innan föräldern blev sjuk och gick bort. Ofta säger man slarvigt att ”du har ingen mamma” men vi säger ”du har en mamma men hon lever inte längre. Hon kommer alltid vara din mamma”, säger Christina Lindgren.

Tips till dig som möter ett barn som förlorat en förälder

 • Var lyhörd för barnets behov. Ibland vill barnet prata och ibland inte, men var beredd att finnas där om hen vill dela med sig och våga sätta ord på det som har hänt. Fortsätt fråga.
 •  Inkludera barnet i att göra någon aktivitet tillsammans.
 • Återta vardagsrutiner så snart som möjligt, men skolan kan behöva sänka kraven.    
 • Barn är mycket i här och nu. Som vuxen kan du hjälpa barnet att förstå att det kommer bli bättre och kännas annorlunda. Försök att förmedla hopp utan att negligera sorgen.
 • Om du har minnen av barnets förälder, dela med dig av dem till barnet.
 • Låt sorgen ta tid.

 

Kort om Södersjukhusets grupper för barn och unga som förlorat en förälder

 • Vi tar emot barn och ungdomar 7–18 år, grupperna är åldersindelade.
 • Max 8 deltagare per grupp.
 • 7 träffar på Södersjukhuset, klockan: 17:00- –19:00, inklusive fika.
 • Vi som håller i grupperna är utbildade stödgruppsledare.
 • Vill du veta mer; ta kontakt med Anja, Christina eller Elin via Södersjukhusets växel: 08-123 610 00. Läs mer Stöd i sorg för barn och ungaer här

Foto: Johan Adelgren, Fotogruppen Södersjukhuset