Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Praktik nära patienten för en bättre sårbehandling

Sjuksköterskan Laura Surur ser över ett trycksår under utbildningen "Klinisk Sårbehandling i praktiken"
Varje år anordnar Sårcentrum på Södersjukhuset den uppskattade kursen Klinisk Sårbehandling i praktiken i samarbete med KI Sös och KI Uppdragsutbildning. Unikt för denna kurs är att det ingår praktik på Sårcentrum, något som inte finns någon annanstans i Sverige

Varför en kurs om sårbehandling?

En kurs i sårbehandling för sjuksköterskor och annan vårdpersonal med intresse för sårbehandling. Varför behövs det? Enligt Ann-Mari Fagerdahl, biträdande lektor på KI Sös och fouui-ansvarig på Sårcentrum, är undervisningen i sårbehandling rätt bristfällig under grundutbildningen för sjuksköterskor.

– Sårbehandling är också något man behöver praktik för att bli bra på. Det här är en kliniskt inriktad utbildning med många praktiska moment,

Praktiken – pricken över i:et

Det som är helt unikt för kursen Klinisk Sårbehandling i praktiken (7.5hp) är att det utöver de mer teoretiska blocken ingår just praktik. Närmare bestämt på Södersjukhusets Sårcentrum, där läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och podiater jobbar tillsammans för att undersöka och behandla svårläkta sår.

Och när det är dags för sårkursens praktik, då är alla på Sårcentrum involverade i att dela med sig av sina specialistkunskaper om sårbehandling.

På kursen får studenterna lära sig hur man förebygger och behandlar sår, om hur man rengör sår så de läker på rätt sätt, och debridering (avlägsnande av död vävnad). Men även att inte bara se såret, utan även patienten och hur denne påverkas av sitt sår. 

– I år håller vi den här kursen för tredje året i rad, och just den patientnära praktiken brukar vara det mest uppskattade inslaget, säger Ann-Mari Fagerdahl.

Vikten av att få bottna i teorin

En av kursdeltagarna denna vårtermin är sjuksköterskan Laura Surur (se bild ovan och nedan). Till vardags jobbar hon på Södersjukhuset Ortopeden, avdelning 35E. Men den här dagen är hon alltså ute på patientnära praktik på Sårcentrum. Patienten som rullas in på sin rullstol lider av trycksår på foten.

 Klinisk Sårbehandling i praktiken

Iklädd ett plastförkläde och plasthandskar klipper Laura Surur upp bandaget och tittar tillsammans med podiater Dariusz Eriksson på såret. Det ser ut att läka fint, något som bekräftas av läkare tillika ortopedspecialist Apostolo Malakas. Efter att ha gjort rent såret sätter Laura på nytt omslag, och lägger nytt bandage. 

På frågan om vad som varit mest värdefullt med kursen, kommer svaret direkt:

– Praktiken! Den har gett mig en större säkerhet då den låtit mig bottna i teorin och jag kunnat applicera det vi lärt oss under kursen.

 

Södersjukhusets Sårcentrum

 • Startade som ett projekt 2015, blev permanent verksamhet 2017.
 • Förutom klinisk sårbehandling är målsättningen att Sårcentrum skall erbjuda såväl grund- som vidareutbildning inom sår till samtliga personalkategorier samt bedriva högkvalitativ forskning och vårdutveckling.
 • Från 2020 planeras Sårcentrum bli regionsklinik, och ta emot patienter med sår från hela Region Stockholm.
 • Nominerades till Guldskalpellen 2019

 

Klinisk Sårbehandling i praktiken

Ur kursinnehållet för Klinisk Sårbehandling i praktiken:

 • Sårläkningsprocessen
 • Såretiologi och sårtyper
 • Läkningshämmande faktorer och sårinfektion
 • Praktisk sårbehandling
 • Behandlingsmetoder och förbandsval
 • Sårsmärta
 • Livskvalitet - psykosociala aspekter på sår och
 • Sårbehandling
 • Praktiska övningar i sårdebridering,
 • Dopplerdiagnostik, kompressionsbehandling och
 • Undertrycksbehandling