Hoppa till huvudinnehållet

Så förhindrar Sös spridning av coronavirus på sjukhuset

Ska du besöka Södersjukhuset? Så länge du själv är frisk hoppas vi att du ska känna dig trygg när du är här. Sjukhuset har goda rutiner för att förhindra spridning av coronavirus.

På sjukhuset förhindrar vi spridning av coronavirus på flera sätt:

Generellt besöksförbud på sjukhuset

Södersjukhuset har infört besöksförbud (med undantag i vissa fall) för att undvika att personer som inte ska vårdas på sjukhusets avdelningar eller mottagningar sprider smitta på sjukhuset. Vi skyddar då både de patienter som finns på sjukhuset och de som utför viktiga arbetsuppgifter. Läs mer om besöksförbudet på Södersjukhusets webbplats.

Alla patienter med misstänkt covid-19 hanteras avskilt

Patienter som kommer akut till sjukhuset med symtom som kan vara orsakade av coronavirus blandas inte med andra patienter på akutmottagningen. Detta gäller både vuxna på den stora vuxenakuten och barn på barnakuten. Om en patient med misstänkt coronavirusinfektion (covid-19-infektion) behöver läggas in, sker det i enkelrum på en speciell avdelning för infektionssjukdomar. Prov tas så snart som möjligt för att se om patienten har infektionen eller inte.

Koppat till covid-19 har Södersjukhuset också förberett särskilda förlossningsrum, avskilda operationssalar, och isolerade vårdplatser för intensivvårdspatienter.


Tid på mottagning? Kontakta oss om du känner dig sjuk

Patienter som ska besöka mottagningar uppmanas att kontakta mottagningen före bokad besökstid om de känner sig sjuka med feber och/eller luftvägssymtom. Personal på mottagningen bedömer tillsammans med patienten om besöket kan skjutas upp till ett senare tillfälle. Om besöket är nödvändigt ordnar man så att risken för att patienten sprider smitta blir så liten som möjligt.

Bara friska medarbetare arbetar

Medarbetare som känner sig sjuka kommer givetvis heller inte till jobbet på Södersjukhuset.

Utökad städning

Sjukhusets lokaler städas oftare än vanligt, med särskilt fokus på till exempel hissknappar, dörrhandtag och andra ytor som många personer tar på.

Tvätta händerna

Att tvätta händerna är en viktig del i att inte bli smittad eller sprida smitta. På 1177.se kan du se en film om hur du gör.

 

Självskattningstest för Covid-19 – behöver jag ringa vården?

Känner du dig förkyld? De flesta som smittas av coronavirus får milda symtom och kan stanna hemma och ta hand om sig som vid en förkylning eller influensa. Region Stockholm har skapat ett självskattningstest, där du kan se om du behöver kontakta vården eller kan ta hand om dig själv hemma. Självskattningstestet ska inte göras vid akut livshotande tillstånd (ring istället 112) eller när det gäller sjuka barn (ring 1177). Du hittar självskattningstestet på Region Stockholms webbplats

 

Vi hoppas att du ska känna dig trygg när du besöker Södersjukhuset.