Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset i förstärkningsläge - viss vård skjuts fram

Sedan 9 november befinner sig Södersjukhuset i förstärkningsläge på grund av att antalet patienter som söker vård för covid-19 ökat kraftigt. Det innebär bland annat att viss vård skjuts fram för att sjukhuset ska kunna omhänderta det ökade antalet patienter.

Södersjukhuset har just nu begränsade resurser för planerad vård eftersom vi behöver prioritera att ta hand om de svårast sjuka patienterna, vid sidan av det ökade antalet patienter med covid-19. Därför kan viss planerad vård och operationer som bedöms kan vänta flyttas fram.

Skulle din planerade vård eller behandling påverkas kommer den aktuella avdelningen att kontakta dig. Har du några frågor är du välkommen att kontakta respektive avdelning/mottagning.

Om din medicinska situation förändrats

Uppfattar du att din medicinska situation förändrats så att du tror att en snabbare operation är nödvändig skall du vända dig till den aktuella avdelningen för kontakt med ansvarig läkare.

Om du har förkylningssymtom inför besök

Har du ett inbokat besök på mottagning och känner dig sjuk (feber och/eller luftvägssymtom) ska du kontakta mottagningen i förväg. Personalen gör en bedömning om besöket kan genomföras eller bör flyttas fram. Om besöket är nödvändigt för din hälsa/behandling, ordnar personalen så att besöket kan genomföras med minimal risk för smittspridning.

Allmänt besöksförbud råder

Södersjukhuset har ett generellt besöksförbud för att undvika spridning av coronaviruset. Detta gäller närstående eller andra medföljare till patienter som besöker öppenvården, likväl som besökare till inneliggande patienter. Läs mer här.