Hoppa till huvudinnehållet

Sös neonatalvård rankad som en av Sveriges bästa av föräldrarna

Resultaten från Svenskt Neonatalt Kvalitetsregisters föräldraenkät för 2022 visar att Södersjukhusets neonatalavdelning hamnar bland de högst rankade nationellt. ”Det är ett teamarbete av fantastisk personal. Det är alltid familjen i centrum, med hög grad av delaktighet”, säger Fredrik Larsson, sektionschef neonatalvårdsektionen.

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister, SNQ, samlar varje år in data från Sveriges samtliga neonatalenheter, med syfte att förbättra vårdkvalitén. En av delarna består av en föräldraenkät med frågor om helhetsintryck, delaktighet, respekt, information osv. Svaren från enkäten 2022 visar att Sös neonatalavdelning är:

  • andra bäst i Sverige avseende procentuellt antal högsta betyg (84% gav 5 i betyg)
  • femte bäst i Sverige avseende procentuellt antal positiva svar (95% gav 4 eller 5 i betyg)

– Vi är den tredje största av 30 svarande neo-enheter i Sverige, sett till antal vårdtillfällen. Att få så här fint betyg från föräldrarna, i synnerhet när vi jämför oss med de övriga större neonatalenheterna – det är något vi är väldigt stolta över, säger Fredrik Larsson.

Hösten 2021 invigdes Södersjukhusets nya neonatalavdelning. Hur mycket har den nya vårdavdelningen spelat in?

– Det har varit en lång resa att få lokaler där vi kan bedriva optimal familjecentrerad vård. Från att barnet föds så är vårdnadshavarna närvarande, som en enhet. Föräldrarna är i hög grad delaktiga i vården, och vi vårdar sjuka nyfödda eller för tidigt födda barn tillsammans med dem. Med de nya lokalerna har vi fått förutsättningar för att bedriva väldigt fin familjecentrerad vård och sjukvård av högsta klass, säger Fredrik Larsson.

Gruppbild Föräldraenkät 230207_0028.jpg
Från vänster: Jessica Sundberg (vårdledare), Fredrik Larsson (sektionschef) och Linda Löfström (vårdenhetschef)

Inför flytten till de nya lokalerna arbetade man även intensivt med att ta fram nya arbetssätt. T.ex. är omvårdnadssamtalet nu infört, berättar vårdenhetscheferna Linda Löfström och Emelie Törnquist Zakrisson

– Omvårdnadssamtalet är ett tillfälle för vårdnadshavare att tillsammans med oss i teamet gå igenom ett formulär och få möjlighet att fundera över vad som är viktigt att veta för just dem. Det har blivit en viktig del i vårt arbete för att familjerna ska känna sig trygga och delaktiga i sitt barns vård och omvårdnad.

Foto toppbild: Delar av de cirka 130 medarbetarna i neonatalvårdssektionen.
Fotograf: Johan Adelgren, Fotogruppen Sös