Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Avdelningar & mottagningar / Venhälsan
Besöksförbud och viss vård framskjuten

Södersjukhuset är i förstärkningsläge med anledning av covid-19. På grund av det råder generellt besöksförbud och viss vård skjuts fram. Läs mer.

Venhälsan


 

Aktuellt 

Vi har öppet för rutinmässig STI-screening och inklusioner för PrEP.

På grund av rådande pandemi och att en stor del av vår personalstyrka återigen blivit omplacerad så är det dock högt tryck och inte lika mycket tider tillgängligt.

Vi har ändrat webbokningen på 1177 och tiderna släpps numera 1 dygn innan.

Vi arbetar med att beta av väntelistan för de cirka 700 personer som fortsatt står i PrEP-kön. Det går inte i dagsläget att säga exakt hur lång väntetiden är men vi kommer arbeta aktivt för att ta igen förlorad tid.

Har du skrivit upp dig på väntelistan tidigare så behöver du inte göra någonting utan vi kontaktar alla i tur och ordning så snart det bara går.

Vi uppmanar alla våra patienter att ladda ner och aktivera appen: Alltid Öppet.

 

 

Welcome to Venhälsan!

All men and transgender persons who have sex with men are welcome to us at Venhälsan for counseling, support and testing.

Telephone: 08-616 25 00

We can not offer gynecological examinations and if you are in need of one please contact: Gynekologisk HBT-mottagning at 08-616 55 00.

All visits and treatments for an STD at our clinic is free of charge.

 

   

Covid-19         

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Ring Venhälsan för att boka om din tid!

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

För mer information: www.1177.se

 


  HIV-positiva hänvisas till följande länk:

Infektionsmottagning 2

 

 

Sedan 2021-02-15 har vi öppet för rutinmässig STI-screening och PrEP Nybesök.

Om du har symtom som du misstänker kan bero på en könssjukdom / blivit kontaktspårad så rekommenderar vi att du ringer till vår sjuksköterska för rådgivning och tidsbokning.

Telefonnummer: 08-616 25 00

Telefontider till sjuksköterska:

Måndag till fredag: 07:30 – 10:00

Måndag och onsdag: 13:00-14:30

Telefontider till receptionen:

Måndag till fredag: 07:30 – 11:30

Måndag till onsdag 13:00 – 14:30

Om du känner dig osäker på om du bör avboka din tid så är du välkommen att kontakta receptionen.

Vi uppdaterar hemsidan fortlöpande.

 

Uteblivandeavgift

Med start 1 september 2020 så har uteblivandeavgiften höjts inom bland annat öppenvården. Detta innebär att om du uteblir från planerat STI- eller PrEP-besök och/eller du inte lämnat återbud i tid, kommer du att få betala en uteblivandeavgift.

 • planerade besök i öppenvård (tidsgräns för återbud 24 timmar): 400 kronor 

Detta gäller även om vården skulle ha varit avgiftsfri.

För avbokning kan du ringa: 08-616 25 00

 
 

Instruktioner till självtestning

Tänk på att ta proverna samma dag som du har ditt återbesök. Har du fått ett extra provrör för urin så fyll det max en timme innan ditt besök. Detta är på grund av att det måste förvaras kylt.

Här hittar du instruktionerna

Instructions in English

 


 

 

Telefonnummer:
08-616 25 00
Kontakta oss via 1177 Vårdguiden
 • Hitta hit

  Karta över sjukhusområdet Sjukhusbacken 14
  Entré: Sjukhusbacken 14
  Hiss: S
  Våning: -1
  Gå via entrén på Sjukhusbacken 14 och tag hiss S.
 • Andra mottagningar där du kan testa dig

 • PrEP

  Aktuellt:

  Det har gått över två år sedan Venhälsan började skriva ut PrEP. Intresset har varit enormt och cirka 1600 personer har skrivit upp sig på väntelistan. Av dessa har snart 800 personer kontaktats för att påbörja PrEP. Väntetiden är oviss men vi arbetar från och med 15 februari aktivt för att beta av kön igen. Du som redan är uppskriven på väntelistan behöver inte göra någonting utan vi kontaktar alla i tur och ordning så snart som möjligt.

  Vad är PrEP?

  Begreppet “PrEP” står för pre-expositions profylax. Ordet ”profylax” betyder att förebygga en infektion eller sjukdom. Målet med PrEP är att förhindra att du blir smittad av hiv. PrEP innebär att du regelbundet, i förebyggande syfte, tar läkemedel mot hiv. Tabletten som används innehåller två substanser (tenofovirdisoproxil och emtricitabine). Dessa substanser används även som en del av behandlingen som ges vid redan konstaterad HIV-infektion.

  Varför PrEP?

  Hiv fortsätter att spridas i världen trots att de flesta vet att konsekvent kondomanvändning ger ett mycket bra skydd. PrEP är ett komplement till kondom för att ge ett utökat skydd men ersätter aldrig kondom.

  PrEP skyddar INTE mot andra sexuellt överförbara infektioner.

  Hur fungerar PrEP?

  Läkemedel som används för PrEP blockerar möjligheten för hiv att kopiera sin arvsmassa och att etablera en infektion i människans celler. PrEP fungerar bara så länge tillräcklig koncentration av läkemedel finns i kroppen när du exponeras för viruset. Du måste därför ta tabletten i enlighet med ordination du får av din läkare.

  Måste jag ta läkemedel varje dag?

  Bäst bevisad skyddseffekt har PrEP om läkemedel tas dagligen. Det kan ta upp till en vecka efter medicinstart innan säker förebyggande skyddseffekt uppnås.

  Ett alternativt sätt att ta PrEP är att ta läkemedel ”on demand”. Detta sätt att ta PrEP har inte lika god dokumenterad skyddseffekt som daglig medicinering. ”On demand” innebär att 2 tabletter tas 2 – 24 timmar före sexuell kontakt och därefter 1 tablett dagligen så länge riskfylld sexuell aktivitet pågår samt ytterligare två dygn efter sista risktillfället. Om du tar mer än 15 tabletter per månad rekommenderas du övergå till kontinuerlig daglig medicinering.

  Bör jag överväga att använda PrEP?

  PrEP rekommenderas i första hand till den som har en mycket hög risk att komma i kontakt med hiv genom att inte använda kondom vid sex med personer med obehandlad hiv. Hiv överförs inte från en partner med välkontrollerad infektion.

  Du bör även överväga PrEP om du:

  • ofta har sex utan kondom med tillfälliga partners.
  • inte känner till om din partner har hiv eller ej men vet att din partner har ökad risk för hiv (ex. injicerar droger, har flera olika sexpartner etc)
  • de senaste åren har haft andra sexuellt överförbara sjukdomar, speciell då syfilis eller anal klamydia / gonorre.

  Du kan göra en egen riskbedömning i sista delen av denna information.

  Hur väl skyddar PrEP?

  Skyddseffekten av PrEP har undersökts i flera stora studier bland män som har sex med män (MSM), män som har sex med kvinnor och bland kvinnor som har sex med män. Alla studier visade att PrEP minskar risken för att bli smittad med hiv. Bland MSM var risken att smittas med hiv 44% lägre bland de som tog PrEP jämfört med de som istället för läkemedel fick placebo (sockerpiller). 44% var en genomsnittlig siffra och inkluderade både de som tog PrEP dagligen och de som inte var lika följsamma, dvs hoppade över att ta sin tablett vissa dagar.

  Bland de som verkligen tog läkemedel dagligen minskade risken för att smittas med hiv upp till 93%! Bland hiv-negativa kvinnor och män, som levde i en relation med en partner med obehandlad hiv, minskade risken att bli smittad av sin partner ca 90% om PrEP togs dagligen.

  Är det förenligt med några risker att använda PrEP?

  I de studier som gjorts hade några av deltagarna problem med orolig mage, nedsatt aptit, illamående och huvudvärk. Dessa besvär var ofta milda och övergående. Inga allvarliga eller livshotande biverkningar har observerats i dessa studier men det finns andra rapporter som visar viss risk för mer allvarliga biverkningar i form av påverkan på njurar och skelett.

  Det är mycket viktigt att du inte har hiv när du startar PrEP.  Att ta PrEP under pågående hiv-infektion innebär mycket hög risk för att hiv blir resistent mot flera läkemedel.

  Hur kan jag få börja med PrEP?

  Om du upplever att du har hög risk att smittas av hiv skall du anmäla dig till vår kölista för att diskutera PrEP med läkare på vår mottagning. Om Vi kommer fram till att PrEP skulle kunna minska din risk för hiv behöver du genomgå en hälsoundersökning som inkluderar blodprov för hiv (ej snabbsvarstest), prov för andra sexuell överförbara infektioner inklusive hepatit B. Du måste även lämna blod- och urinprov som kontrollerar din lever- och njurfunktion. Om dessa prover visar att PrEP sannolikt är säkert att använda för dig kan du få recept på läkemedel för 3 månaders förbrukning.

  Nytt recept på PrEP kan endast erhållas i samband med personliga besök på mottagningen efter uppvisat negativt hiv-prov. Om du saknar skydd mot hepatit B kommer du att erbjudas kostnadsfri vaccination.

  Hur kan jag flytta över min PrEP-uppföljning från annan förskrivare?

  Du skall då anmäla dig till vår kölista för läkarbedömning. Observera att vi just nu har flera veckors väntetid innan du kan få läkartid. Den läkare som tidigare förskrivit PrEP till dig måste ansvara för denna förskrivning tills vi har möjlighet att ta över behandlingsansvaret.

  Hur ofta behöver jag komma på kontroll när jag står på PrEP?

  Om du står på PrEP, kontinuerligt eller ”on demand”, måste du komma på regelbundna besök på mottagningen.

  Inledningsvis en månad efter PrEP-start och därefter var 3:e månad. Du kommer att få rådgivning gällande ”säker sex”, upprepade blodprov för hiv och prov för andra sexuellt överförbara sjukdomar kommer att tas inklusive prover som visar att din kropp tål medicineringen.

  Alla besök i samband med PrEP måste förbokas. Du debiteras om du uteblir från förbokade besök.Vi kan inte hjälpa dig med PrEP i samband med drop in -mottagning.

  Kan jag sluta använda kondom när jag tar PrEP?

  Du bör inte sluta använda kondom när du tar PreP. Skyddet mot hiv är inte 100%. PrEP skyddar inte heller mot andra sexuell överförbara sjukdomar vilket kondom gör.

  Hur länge behöver jag ta PrEP?

  Du bör diskutera denna fråga med oss på Venhälsan. Skäl för att sluta ta PrEP kan vara att din risk för att smittas med hiv har minskat, att du ofta missar att ta din medicinering dagligen, att andra sätt att skydda dig mot hiv fungerar bättre, att du får biverkningar av PrEP som inverkar på ditt dagliga liv eller att blodprover visar att din kropp inte tolererar medicineringen.

  Hur mycket kostar PrEP?

  Läkemedel för PrEP betalas inom ramen för ”högkostnadsskyddet” Detta innebär att den totala kostnaden för alla dina receptbelagda läkemedel (inklusive PrEP) är max 2250 SEK/ år. Är du inte mantalsskriven i Sverige måste du betala hela kostnaden själv.

 • Om mottagningen

  Vi är en mottagning för män som har sex med män och transpersoner. Hit är du välkommen för provtagning avseende könssjukdomar, samtal och rådgivning. Är du transperson och behöver göra en gynekologisk undersökning hänvisar vi dig till Gynekologiska HBT-mottagningen på Södersjukhuset.

  Er integritet är viktig för oss och därför har alla patienter på Venhälsan skyddade journaler. Detta betyder att ingen, annan än Venhälsans personal och du själv, kan se att du varit här eller läsa dina journalanteckningar.


  Tidsbokning

  Om du har symtom som du misstänker kan bero på en könssjukdom rekommenderar vi att du ringer till vår sjuksköterska på telefonnummer 08-616 25 00 – knappval 2 – för rådgivning och tidsbokning. Vi försöker då i regel ordna en tid inom 24 timmar. Det finns bara ett visst antal tider till sjuksköterskans telefon/dag varför vi rekommenderar att du ringer redan 07:30 för att garantera en köplats i vårt telefonsystem.

  Telefonnummer: 08-616 25 00

  Telefontider till sjuksköterska:

  Måndag till fredag: 07:30 – 10:00

  Måndag och onsdag: 13:00 - 14:30

  Telefontider till receptionen:

  Måndag till fredag: 07:30 – 11:30

  Måndag till onsdag 13:00 – 14:30


  Avbokning:

  För avbokning ringer du 08-616 25 00 och väljer därefter knappval 1. Om du behöver avboka eller boka om en tid hos oss måste du göra det senast 24 timmar före avtalad tid. Sent avbokade eller uteblivna besök för provtagning avseende könssjukdomar debiteras.

 • Inför besök

  Vid besöket blir du ombedd att uppge namn och personnummer/reservnummer, samt visa giltigt ID-kort. Undantag från detta är om du enbart önskar hiv-testa dig anonymt, vilket du har rätt till enligt Smittskyddslagen, SmL. Saknar du personnummer/reservnummer kan du kontakta receptionen så hjälper vi dig med detta.

  Alla besök på mottagningen är kostnadsfria. Du som behöver tolk (språk eller teckenspråk) till ditt besök, vänligen kontakta oss innan besöket för att vi skall kunna boka tolk.

 • Efter besök

  Om provtagningen visar att du har en sexuellt överförbar sjukdom (STI) kommer du att få behandling och en återbesökstid för kontrollprov. Du kommer även att få träffa en kurator för kontaktspårning. Vi finns också här för rådgivning och samtal om du har behov av det.

  Om du har några frågor efter besöket är du välkommen att kontakta oss på telefon eller via e-tjänsterna på 1177.

 • Dokument