Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Besöka sjukhuset / Praktisk information A till Ö / Arbetsterapi
Besöksförbud och viss vård framskjuten

Södersjukhuset är i förstärkningsläge med anledning av covid-19. På grund av det råder generellt besöksförbud och viss vård skjuts fram. Läs mer.

Arbetsterapeuter på Sös

Utifrån en behovsbedömning kan du som inneliggande patient få hjälp av en arbetsterapeut med att förebygga, förbättra och kompensera nedsatt aktivitetsförmåga. Exempel på åtgärder är:

  • ADL-bedömning och träning i personlig vård och aktivitet.
  • Kognitiv screeningbedömning.
  • Handträning.
  • Utprovning och förskrivning eller korttidsförskrivning av hjälpmedel inför hemgång.
  • Överrapportering och remittering av ärenden till primärvården för uppföljning efter sjukhusvistelsen.