Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Besöka sjukhuset / Praktisk information A till Ö / Arbetsterapi

Arbetsterapeuter på Sös

Utifrån en behovsbedömning kan du som inneliggande patient få hjälp av en arbetsterapeut med att förebygga, förbättra och kompensera nedsatt aktivitetsförmåga. Exempel på åtgärder är:

  • ADL-bedömning och träning i personlig vård och aktivitet.
  • Kognitiv screeningbedömning.
  • Handträning.
  • Utprovning och förskrivning eller korttidsförskrivning av hjälpmedel inför hemgång.
  • Överrapportering och remittering av ärenden till primärvården för uppföljning efter sjukhusvistelsen.