Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsterapeuter på Sös

Utifrån en behovsbedömning kan du som inneliggande patient få hjälp av en arbetsterapeut med att förebygga, förbättra och kompensera nedsatt aktivitetsförmåga. Exempel på åtgärder är:

  • ADL-bedömning och träning i personlig vård och aktivitet.
  • Kognitiv screeningbedömning.
  • Handträning.
  • Utprovning och förskrivning eller korttidsförskrivning av hjälpmedel inför hemgång.
  • Överrapportering och remittering av ärenden till primärvården för uppföljning efter sjukhusvistelsen.