Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inleddes den 4 juni och utökades den 11 juni kl 11.00. Läs mer här.

Arbetsterapeuter på Sös

Utifrån en behovsbedömning kan du som inneliggande patient få hjälp av en arbetsterapeut med att förebygga, förbättra och kompensera nedsatt aktivitetsförmåga. Exempel på åtgärder är:

  • ADL-bedömning och träning i personlig vård och aktivitet.
  • Kognitiv screeningbedömning.
  • Handträning.
  • Utprovning och förskrivning eller korttidsförskrivning av hjälpmedel inför hemgång.
  • Överrapportering och remittering av ärenden till primärvården för uppföljning efter sjukhusvistelsen.