Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhusets miljöpolicy

Södersjukhuset verksamhet ska bedrivas för patienten och med patienten samt med minsta möjliga miljöpåverkan. för nuvarande och kommande generationers bästa ska vi ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete.

Vi ska skydda miljön och förebygga förorening genom ett ansvarsfullt arbete.

Det innebär att vi ska:

  • hantera läkemedel ansvarsfullt
  • hantera kemiska produkter säkert
  • arbeta för att minska klimatpåverkan
  • undvika slöseri och hushålla med resurser
  • uppmuntra medarbetare till etta aktivt miljöarbete i verksamheten
  • uppfylla lagar och andra bindande krav som verksamheten omfattas av

Södersjukhusets miljöarbete och verksamhet ska bidra till ett hållbart sjukhus och en hållbar utveckling i samhället.