Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Avdelningar & mottagningar / Venhälsan

Venhälsan

Vi är en mottagning för män som har sex med män och transpersoner som vill testa sig för könssjukdomar. Vi saknar möjlighet till gynekologisk undersökning/provtagning.

Hos oss har alla patienter på Venhälsan skyddade journaler, vilket betyder att ingen kan se att du har varit här eller läsa journalanteckningarna från Venhälsan.

PrEP: Läs mer om detta under fliken nedan. Vill du kontakta oss med frågor eller sätta upp dig på väntelista så ringer du sjuksköterska. 

Efter årsskifte kommer Venhälan försöka öka antalet tillgängliga tider via 1177. Samtliga tider kommer bli tillgängliga per automatik 2 dagar i förväg. Vi ser gärna att alla symtomfria patienter som har möjlighet väljer att boka sina tider direkt via 1177. Vi hjälper såklart till via telefon vid undantagsfall exempelvis om du har symtom, saknar svenskt personnummer eller är kontaktspårad.

Från om med 2020 kommer våra möjligheter att förskriva andra läkemedel, än för behandling av din aktuella infektion, bli starkt begränsad. Detta beror på ändrade ersättningsregler till akutsjukhusen som Hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om. Syftet är att i högre grad styra patienter mot primärvården.

I samband med denna förändring kommer vi i ökad utsträckning bli tvungna att hänvisa dig till husläkare för all annan förskrivning. Vi kommer naturligtvis vara behjälplig med remiss till vårdcentral för att underlätta övergången. Om du inte redan är listad hos någon husläkare rekommenderar vi att du snarast tar kontakt med närmaste vårdcentral.

Akuttider
Om du har symptom som du misstänker kan bero på könssjukdom rekommenderar vi att du ringer till vår sjuksköterska på telefonnummer 08-616 39 97 för rådgivning och tidbokning. Då försöker vi i regel ordna en läkartid inom 24 timmar.

Telefontider och telefonnummer till sjuksköterska: 
Måndag till fredag: 08:00 – 10:00
Måndagar och onsdagar: 13:00 – 14:30
08-616 39 97

Telefontider och telefonnummer till receptionen:
Måndag till fredag: 07:30 – 11:30
Måndagar till onsdagar: 13:00 – 15:00
08-616 25 00

 

Telefonnummer:
08-616 25 00
Kontakta oss via 1177 Vårdguiden
 • Hitta hit

  Karta över sjukhusområdet Sjukhusbacken 14
  Entré: Sjukhusbacken 14
  Hiss: S
  Våning: -1
  Gå via entrén på Sjukhusbacken 14 och tag hiss S.
 • Om mottagningen

  Hit kan du komma för:

  • rådgivning kring HIV och andra sexuellt överförbara infektioner (STI)
  • HIV-testning
  • undersökning, provtagning och behandling av sexuellt överförbara sjukdomar (STI).
 • Inför besök

  Vid besöket blir du ombedd att uppge namn och personnummer/reservnummer, samt visa giltigt ID-kort. Undantag från detta är om du enbart önskar hiv-testa dig anonymt, vilket du har rätt till enligt Smittskyddslagen, SmL. Saknar du personnummer/reservnummer kan du kontakta receptionen så hjälper vi dig med detta.

  Alla besök på mottagningen är kostnadsfria. Du som behöver tolk (språk eller teckenspråk) till ditt besök, vänligen kontakta oss innan besöket för att vi skall kunna boka tolk.

 • Efter besök

  Om provtagningen visar att du har en sexuellt överförbar sjukdom (STI) kommer du att få behandling och en återbesökstid för kontrollprov. Du kommer även att få träffa en kurator för kontaktspårning. Vi finns också här för rådgivning och samtal om du har behov av det.

  Om du har några frågor efter besöket är du välkommen att kontakta oss på telefon eller via e-tjänsterna på 1177.

 • Andra mottagningar där du kan testa dig

 • PrEP - ett sätt att minska risken att smittas av hiv vid sexuella kontakter

  Aktuellt:

  Det har gått över ett år sedan Venhälsan började skriva ut PrEP. Intresset har varit enormt och cirka 1300 personer har skrivit upp sig på väntelistan. Av dessa har cirka 600 personer kontaktats för att påbörja PrEP. Väntetiden är därför för närvarande cirka 1 år då vi enbart kan ta emot ett visst antal nybesök / vecka.

  Vad är PrEP?

  Begreppet “PrEP” står för pre-expositions profylax. Ordet ”profylax” betyder att förebygga en infektion eller sjukdom. Målet med PrEP är att förhindra att du blir smittad av hiv. PrEP innebär att du regelbundet, i förebyggande syfte, tar läkemedel mot hiv. Tabletten som används innehåller två substanser (tenofovirdisoproxil och emtricitabine). Dessa substanser används även som en del av behandlingen som ges vid redan konstaterad HIV-infektion.

  Varför PrEP?

  Hiv fortsätter att spridas i världen trots att de flesta vet att konsekvent kondomanvändning ger ett mycket bra skydd. PrEP är ett komplement till kondom för att ge ett utökat skydd men ersätter aldrig kondom.

  PrEP skyddar INTE mot andra sexuellt överförbara infektioner.

  Hur fungerar PrEP?

  Läkemedel som används för PrEP blockerar möjligheten för hiv att kopiera sin arvsmassa och att etablera en infektion i människans celler. PrEP fungerar bara så länge tillräcklig koncentration av läkemedel finns i kroppen när du exponeras för viruset. Du måste därför ta tabletten i enlighet med ordination du får av din läkare.

  Måste jag ta läkemedel varje dag?

  Bäst bevisad skyddseffekt har PrEP om läkemedel tas dagligen. Det kan ta upp till en vecka efter medicinstart innan säker förebyggande skyddseffekt uppnås.

  Ett alternativt sätt att ta PrEP är att ta läkemedel ”on demand”. Detta sätt att ta PrEP har inte lika god dokumenterad skyddseffekt som daglig medicinering. ”On demand” innebär att 2 tabletter tas 2 – 24 timmar före sexuell kontakt och därefter 1 tablett dagligen så länge riskfylld sexuell aktivitet pågår samt ytterligare två dygn efter sista risktillfället. Om du tar mer än 15 tabletter per månad rekommenderas du övergå till kontinuerlig daglig medicinering.

  Bör jag överväga att använda PrEP?

  PrEP rekommenderas i första hand till den som har en mycket hög risk att komma i kontakt med hiv genom att inte använda kondom vid sex med personer med obehandlad hiv. Hiv överförs inte från en partner med välkontrollerad infektion.

  Du bör även överväga PrEP om du:

  • ofta har sex utan kondom med tillfälliga partners.
  • inte känner till om din partner har hiv eller ej men vet att din partner har ökad risk för hiv (ex. injicerar droger, har flera olika sexpartner etc)
  • de senaste åren har haft andra sexuellt överförbara sjukdomar, speciell då syfilis eller anal klamydia / gonorre.

  Du kan göra en egen riskbedömning i sista delen av denna information.

  Hur väl skyddar PrEP?

  Skyddseffekten av PrEP har undersökts i flera stora studier bland män som har sex med män (MSM), män som har sex med kvinnor och bland kvinnor som har sex med män. Alla studier visade att PrEP minskar risken för att bli smittad med hiv. Bland MSM var risken att smittas med hiv 44% lägre bland de som tog PrEP jämfört med de som istället för läkemedel fick placebo (sockerpiller). 44% var en genomsnittlig siffra och inkluderade både de som tog PrEP dagligen och de som inte var lika följsamma, dvs hoppade över att ta sin tablett vissa dagar.

  Bland de som verkligen tog läkemedel dagligen minskade risken för att smittas med hiv upp till 93%! Bland hiv-negativa kvinnor och män, som levde i en relation med en partner med obehandlad hiv, minskade risken att bli smittad av sin partner ca 90% om PrEP togs dagligen.

  Är det förenligt med några risker att använda PrEP?

  I de studier som gjorts hade några av deltagarna problem med orolig mage, nedsatt aptit, illamående och huvudvärk. Dessa besvär var ofta milda och övergående. Inga allvarliga eller livshotande biverkningar har observerats i dessa studier men det finns andra rapporter som visar viss risk för mer allvarliga biverkningar i form av påverkan på njurar och skelett.

  Det är mycket viktigt att du inte har hiv när du startar PrEP.  Att ta PrEP under pågående hiv-infektion innebär mycket hög risk för att hiv blir resistent mot flera läkemedel.

  Hur kan jag få börja med PrEP?

  Om du upplever att du har hög risk att smittas av hiv skall du anmäla dig till vår kölista för att diskutera PrEP med läkare på vår mottagning. Om Vi kommer fram till att PrEP skulle kunna minska din risk för hiv behöver du genomgå en hälsoundersökning som inkluderar blodprov för hiv (ej snabbsvarstest), prov för andra sexuell överförbara infektioner inklusive hepatit B. Du måste även lämna blod- och urinprov som kontrollerar din lever- och njurfunktion. Om dessa prover visar att PrEP sannolikt är säkert att använda för dig kan du få recept på läkemedel för 3 månaders förbrukning.

  Nytt recept på PrEP kan endast erhållas i samband med personliga besök på mottagningen efter uppvisat negativt hiv-prov. Om du saknar skydd mot hepatit B kommer du att erbjudas kostnadsfri vaccination.

  Hur kan jag flytta över min PrEP-uppföljning från annan förskrivare?

  Du skall då anmäla dig till vår kölista för läkarbedömning. Observera att vi just nu har flera veckors väntetid innan du kan få läkartid. Den läkare som tidigare förskrivit PrEP till dig måste ansvara för denna förskrivning tills vi har möjlighet att ta över behandlingsansvaret.

  Hur ofta behöver jag komma på kontroll när jag står på PrEP?

  Om du står på PrEP, kontinuerligt eller ”on demand”, måste du komma på regelbundna besök på mottagningen.

  Inledningsvis en månad efter PrEP-start och därefter var 3:e månad. Du kommer att få rådgivning gällande ”säker sex”, upprepade blodprov för hiv och prov för andra sexuellt överförbara sjukdomar kommer att tas inklusive prover som visar att din kropp tål medicineringen.

  Alla besök i samband med PrEP måste förbokas. Du debiteras om du uteblir från förbokade besök.Vi kan inte hjälpa dig med PrEP i samband med drop in -mottagning.

  Kan jag sluta använda kondom när jag tar PrEP?

  Du bör inte sluta använda kondom när du tar PreP. Skyddet mot hiv är inte 100%. PrEP skyddar inte heller mot andra sexuell överförbara sjukdomar vilket kondom gör.

  Hur länge behöver jag ta PrEP?

  Du bör diskutera denna fråga med oss på Venhälsan. Skäl för att sluta ta PrEP kan vara att din risk för att smittas med hiv har minskat, att du ofta missar att ta din medicinering dagligen, att andra sätt att skydda dig mot hiv fungerar bättre, att du får biverkningar av PrEP som inverkar på ditt dagliga liv eller att blodprover visar att din kropp inte tolererar medicineringen.

  Hur mycket kostar PrEP?

  Läkemedel för PrEP betalas inom ramen för ”högkostnadsskyddet” Detta innebär att den totala kostnaden för alla dina receptbelagda läkemedel (inklusive PrEP) är max 2250 SEK/ år. Är du inte mantalsskriven i Sverige måste du betala hela kostnaden själv.

  MSM Risk Index

  1. Hur många olika män har du haft sex men de senaste 6 månaderna?

  Antal

  Poäng

  ≥ 10

  7

  6 - 10

  4

  0 - 5

  0

   

  2. Hur många gånger har du blivit analt penetrerad (”påsatt”) utan kondom av tillfällig partner de senaste 6 månaderna?

  Antal

  Poäng

  ≥ 2

  10

  ≥ 1

  5

  0

  0

   

  3. Hur många gånger har du penetrerat en tillfällig partner analt (”satt på”) utan att använda kondom de senaste 6 månaderna?

  Antal

  Poäng

  ≥ 5

  6

  1 - 4

  3

  0

  0

   

  4. Hur många sexuellt överförbara infektioner (gonorré, klamydia, syfilis) har du haft de senaste 2 åren?

  Antal

  Poäng

  ≥ 5

  10

  2 - 4

  5

  0 - 1

  0

   

  5. Om du haft sexuellt överförbara infektion de senaste 2 åren, hur många av dessa var anala infektioner? (Hoppa över frågan om inga anala infektioner.)

  Antal

  Poäng

  ≥ 2

  10

  1

  5

   

  6. Har du haft syfilis de senaste 5 åren?

  Antal

  Poäng

  ≥ 1

  10

   

  7. Har du använt ”droger”, förutom alkohol, i samband med sex under de senaste 6 månaderna?

   

  Poäng

  Ja

  6

  Nej

  0

   

  8. Har du någon gång fått behandling med PEP (post-expositionsprofylax mot hiv)?

   

  Poäng

  Ja

  10

  Nej

  0

  TOTAL POÄNG _________

  Om ≥ 10 total poäng kan du ha ökad risk att smittas av hiv.

 • Aktuellt

  Stort intresse för hiv-förebyggande medicinering i Stockholm

  Det har gått knappt två månader sedan Venhälsan på Södersjukhuset började skriva ut PrEP, ett hiv-förebyggande läkemedel, till män som har sex med män. – Intresset för PrEP har varit enormt, omkring 450 personer är i dagsläget uppskrivna på väntelistan säger Bo Hejdeman, överläkare på Venhälsan.