Hoppa till huvudinnehållet

Venhälsan

Alla män och transpersoner som har sex med män och transpersoner är välkomna till oss på
Venhälsan för provtagning av sexuellt överförda infektioner, rådgivning och samtal.

Är du transperson och behöver göra en gynekologisk undersökning
hänvisar vi till Gynekologiska HBT-mottagningen på Södersjukhuset.
Symtomfri vaginal självprovtagning går givetvis bra att göra hos oss.

Welcome! Click here for information in English

Senaste nytt
230118

På grund av hög efterfrågan av screening för sexuellt överförda sjukdomar kan det vara svårt att boka tid på Venhälsan. Vi prioriterar personer som har symtom på mpox, personer som får sin hiv-vård hos oss och personer som redan står på PrEP hos oss och behöver provtas inför förskrivning av PrEP-recept. Vi gör allt vi kan för att ta emot så många som möjligt.

Utöver Venhälsan kan du även testa dig på följande mottagningar:

Om du har symtom på mpox kan du även kontakta:

 • Specialistmottagning sexuell hälsa Södersjukhuset, telefon 08-123 610 00

 • Specialistmottagning sexuell hälsa KS Huddinge, 08-585 822 20

 

Vaccin mot mpox (tidigare apkoppor)

Nu kan du anmäla intresse för vaccination mot apkoppor i appen Alltid öppet

Tillgången till vaccin i Sverige är fortsatt begränsad, men fler kan nu erbjudas vaccination så långt vaccindoserna räcker. Målet är att alla som riskerar att drabbas av apkoppor ska erbjudas vaccinering.  

De som riskerar att smittas är framför allt män som har sex med män (t ex homosexuella, bisexuella, transpersoner) och som har många sexuella kontakter. Om det stämmer in på dig kan du nu anmäla ditt intresse för vaccination i appen Alltid öppet.  

Tider för vaccination kommer att finnas tillgängliga succesivt utifrån tillgång på vaccindoser. Därför kan det dröja från det att du anmäler ditt intresse till dess att du kan boka en tid.  

Anmälan om intresse för vaccination gäller endast för dig som är folkbokförd i Stockholm. Om du bor eller är folkbokförd i en annan region får du kontakta din hemregion för vaccination.

Såhär gör du för att anmäla dig för mpox-vaccination: 

 • Ladda ner appen Alltid öppet från Google Play eller App Store.
 • Logga in i appen med BankID 
 • Välj Vårdenheter och sök fram Venhälsan, Södersjukhuset 
 • Klicka på erbjudandet ”Egenanmälan vaccination mot apkoppor” och fyll i formuläret. 

Om du saknar svenskt personnummer och BankID kan du kontakta oss på telefon 08-123 625 00. 

Du som får erbjudande om att boka tid för vaccination kommer att vaccineras på Region Stockholms vaccinationsmottagning Haga och på Venhälsan. 

Symtom på mpox

Följande symtom är vanligt förekommande:

• sjukdomskänsla, exempelvis värk i kroppen
• feber över 38◦ C
• frossa
• förstorade lymfkörtlar
• hudutslag, sår eller blåsor på hud eller slemhinnor
• smärta vid ändtarmsöppningen/från ändtarmen.

Känner du dig orolig eller behöver rådgivning tveka inte att kontakta oss eller 1177.

Minimera risk för smitta:

Mpox smittar vid nära hudkontakt, främst sexuell. För att minimera risk för smitta så bör du begränsa dina sexuella kontakter. Kondom ger ej garanterat skydd. Var uppmärksam på symtomen beskrivna ovan.

 

För dig som är hiv-positiv och önskar information kring hivrelaterade frågor hänvisar vi till

imagebso4n.png

Infektionsmottagning 2

 

 

Telefonnummer:
08-123 62 500
Telefontider:
måndag - fredag: 07:30 - 11:00
 • Karta över sjukhusområdet Sjukhusbacken 14
  Entré: Sjukhusbacken 14
  Hiss: S
  Våning: -1
  Gå via entrén på Sjukhusbacken 14 och tag hiss S.
 • Vi är en mottagning för alla som identifierar sig män som har sex med män och transpersoner. Hit är du välkommen för provtagning avseende könssjukdomar, samtal och rådgivning. Identifierar du dig som transperson och behöver göra en gynekologisk undersökning hänvisar vi dig till Gynekologiska HBT-mottagningen på Södersjukhuset. Symtomfri vaginal självprovtagning går givetvis bra att uföra hos oss.

  Er integritet är viktig för oss och därför har alla patienter på Venhälsan skyddade journaler. Detta betyder att ingen, annan än Venhälsans personal och du själv, kan se att du varit här eller läsa dina journalanteckningar.


  Tidsbokning

  Om du har symtom som du misstänker kan bero på en könssjukdom rekommenderar vi att du ringer till vår sjuksköterska på telefonnummer 08-123 6 25 00 för rådgivning och tidsbokning. Vi försöker då i regel ordna en tid inom 24 timmar. 

  Symtomfri provtagning går att boka tid för på 1177.

  Telefonnummer: 08-123 6 25 00

  Telefontider:

  måndag till fredag: 07:30 – 11:00

   


  Avbokning:

  För avbokning ringer du 08-123 6 25 00. Om du behöver avboka eller boka om en tid hos oss måste du göra det senast 24 timmar före avtalad tid. Sent avbokade eller uteblivna besök för provtagning avseende könssjukdomar debiteras.

 • Vad är PrEP?
  PrEP är en förebyggande åtgärd som innebär att hivnegativa personer tar
  läkemedel som minskar risken för att få hiv vid sex. PrEP skyddar inte mot andra sexuellt överförbara infektioner eller mot graviditet. PrEP kan inte bota hiv.

  Med PrEP menar vi i denna broschyr en kombination av två hiv-läkemedel
  (emtricitabin/ tenofovirdisoproxil) i en och samma tablett. Tabletten har sedan många år använts som en del i hiv-behandling, men kombineras då med andra hiv-läkemedel.

  PrEP godkändes i Sverige 2016 att användas för dagligt bruk hos personer med hög risk för hiv, och inkluderades då i läkemedelsförmånen (högkostnads-skyddet). I en del andra länder har man börjat använda andra sorters hiv-läkemedel som PrEP, men i Sverige är än så länge emtricitabin/tenofovirdisoproxil det enda godkända läkemedlet.


  Hur fungerar PrEP?
  PrEP blockerar ett enzym som heter omvänt transkriptas vilket gör att hiv-
  viruset hindras från att etablera en infektion i kroppen. PrEP kan inte få bort viruset ur kroppen hos någon som redan bär på hiv!


  PrEP tas som en tablett, gärna med mat. Det är viktigt att ta tabletten ungefär vid samma tidpunkt varje dag, vilket också gör att du får en rutin så att doser inte glöms bort. Missade doser minskar skyddseffekten.


  Biverkningar
  Du kan känna av lätt illamående eller huvudvärk de första veckorna. I de flesta fall försvinner dessa obehag efter ett par veckor eller när medicineringen avslutas.


  Mer allvarliga biverkningar, relaterat till njurar och förlust av mineraler ur
  skelettet är ovanliga, men förekommer. Några kan få en förhöjning av kreatinin-värdet. Kreatinin är ett mått på njurfunktionen, och undersöks genom blod- och urinprov. En liten förhöjning behöver inte betyda att man måste sluta med behandlingen, men det är viktigt att följa kreatininvärdet regelbundet.

  PrEP kan också inverka negativt på levern om du har kronisk hepatit eller annan leversjukdom. PrEP påverkas inte av alkohol. PrEP ger inte heller några sexuella biverkningar.


  Tänk på att andra läkemedel kan påverka PrEP (och omvänt). Det är viktigt att du informerar andra vårdgivare om att du använder PrEP så att inga interaktioner uppstår vilket kan leda till utebliven skyddseffekt eller biverkningar.

  Hur ska PrEP användas?
  PrEP kan tas under olika perioder i livet beroende på dina behov. Det är viktigt att du diskuterar med oss på mottagningen vad som kan fungera bäst för dig. PrEP kan inte användas som ”dagen-efter-piller”. PrEP får heller aldrig ersätta hivtest!

  Enligt vad vi vet idag finns det ingen bortre tidsgräns för hur länge du kan ta PrEP. Detta förutsätter att du tål läkemedlet och regelbundet lämnar kontrollprover.

  Inför att du börjar med PrEP är det mycket viktigt att först lämna ett hivtest!
  Detta för att säkerställa att du inte redan är bärare av viruset. Tar du PrEP och bär på hiv utan att veta om det, finns en stor risk att viruset utvecklar mutationer som leder till resistens (motståndskraft). Detsamma gäller för Hepatit B eftersom PrEP också är verksamt mot detta virus.


  Ett säkert hivtest får man idag redan 6 veckor efter möjligt smittotillfälle, om
  prov analyseras på laboratorium. Vid snabbsvarstest måste det ha gått 8 veckor efter senaste möjliga smittotillfälle.


  PrEP förskrivs på recept endast för 3 månader åt gången i samband med
  personliga besök på mottagningen, och fortsatt förskrivning kräver att du
  kommer på regelbunden STI/hiv-provtagning. Du får inte dela med dig av
  tabletterna eftersom behandling inte skall påbörjas utan föregående läkarkonsultation och provtagning.

  Vi rekommenderar att du inte köper PrEP utan recept på nätet eftersom det är svårt att säkert veta att sådana tabletter innehåller rätt läkemedel. Fusk med innehållet kan leda till utebliven skyddseffekt eller biverkningar.


  Här följer några olika sätt att ta PrEP:
  Daglig PrEP
  Detta är vad som i första hand rekommenderas i Sverige och som har bäst dokumenterad effekt. Detta innebär att du tar en tablett dagligen, ungefär vid samma tidpunkt. Att ta daglig PrEP har en säker skyddseffekt för alla patientgrupper och sexuella praktiker (oralsex, vaginalsex, analsex). Om du har kronisk Hepatit B fungerar daglig PrEP bra, men det är viktigt att du också får särskild information av din läkare om vad som gäller för dig.


  Exempel 1: ”Jag har Grindr, Planet Romeo och Scruff på mobilen och det kan
  dessutom ofta bli ett oväntat ragg både på vardagar och helger”
  Exempel 2: ”Jag har sex lite då och då, ganska oregelbundet… men eftersom jag varje dag ändå tar tabletter för en annan sjukdom är det lätt för mig att komma ihåg att ta PrEP-tabletten”

  ”On demand PrEP”
  Detta är ett alternativt sätt att ta läkemedel, vilket innebär att du tar två tabletter minst 2 timmar före sex, och därefter fortsätter ta en tablett dagligen tills två dagar har gått efter senaste sex. ”On demand” är mindre väl dokumenterat och vi vet därför inte om det ger samma goda skyddseffekt som daglig PrEP. Säkerheten vid vaginalsex är lägre för ”On demand” och personer med vagina rekommenderas därför istället daglig behandling.
  ”On demand” förutsätter också att du är vaccinerad eller immun mot Hepatit B! Att ta ”On demand” är olämpligt för dig som har kronisk Hepatit B eftersom det kan orsaka resistensutveckling.


  Exempel 1: ”Ut på klubb på fredag kväll och då blir det sex men sen blir det inget mer sex under resten av helgen” 2 tabletter fredag kväll, 1 tablett lördag kväll, 1 tablett söndag kväll.
  Exempel 2: ”En helg med mycket sex även lördag och söndag” 2 tabletter fredag kväll, 1 tablett lördag kväll, 1 tablett söndag kväll, 1 tablett måndag kväll, 1 tablett tisdag kväll.
  Exempel 3: ”En vecka på Gran Canaria” 2 tabletter dagen för avresa, fortsätt sedan med 1 tablett dagligen, till och med 2 dagar efter hemkomst till Sverige!

  Om du planerar att ta PrEP som ”On demand” rekommenderar vi att du ändå
  börjar med daglig PrEP under den första månaden för att se hur du tål tabletterna och att dina prover ser bra ut vid det första kontrollbesöket. Kontrollprover var 3:e månad rekommenderas oavsett om du väljer att ta tabletterna dagligen eller som ”On demand”!

  Ska jag fortfarande använda kondom?
  Kondom är det enda preventivmedlet som skyddar mot både hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI). Att få en STI kan vara en obehaglig och smärtsam upplevelse. Vi rekommenderar att du fortsätter använda kondom tillsammans med PrEP vid penetrerande sex (oralt, vaginalt, analt). Du kan diskutera strategier för att minska dina risker med oss på mottagningen!

  Första PrEP-besöket och plan för återbesök
  PrEP-start:
  • Du får fylla i en skriftlig enkät om sexuellt riskbeteende
  • Du får prata om PrEP med kunnig sjukvårdspersonal, för- och nackdelar
  • Du får diskutera risken för biverkningar, detta är extra viktigt om du tar andra läkemedel!
  • Hivtest och test för andra sexuellt överförbara infektioner (STI) inklusive Hepatit B och C
  • Test av njurfunktion genom blodprov och urinprov
  • Om du inte redan är vaccinerad mot hepatit A och B rekommenderas detta
  • Har du kronisk hepatit? PrEP kan påverka levern. Diskuteras med läkare!

  PrEP-provtagning efter 1 månad:
  • Samtal om följsamhet samt eventuella biverkningar
  • Hivtest, blod- och urinprov för bedömning av njurfunktion
  PrEP-provtagning var 3:e månad
  • Samtal om följsamhet, säkrare sex, riskreducering
  • Hivtest och provtagning för STI
  Extra var 6:e månad
  • Blod- och urinprov för bedömning av njurfunktion.
  Extra var 12:e månad
  • Hepatit C
  • Skriftlig enkät om sexuellt riskbeteende.

  Receptförnyelse
  Det första receptet skickas av läkare några dagar efter besöket, när proverna
  förväntas vara analyserade. Detta recept är ”synligt” för alla apotek i Sverige samt i din sammanhållna journal.

  Vid kontrollbesöken var 3:e månad får du av sköterskan ett datum några dagar senare när proverna förväntas vara analyserade, och läkare skickar då recept för 3 månader.

  Emtricitabin/tenofovirdisoproxil ingår i läkemedelsförmånen (högkostnadsskyddet), och apoteket kommer att ge dig det billigaste alternativet. Priserna varierar ständigt vilket gör att du kan få olika fabrikat varje gång. Alla fabrikat innehåller samma verksamma substans!

  Att avsluta PrEP
  PrEP passar inte för alla. Om du har biverkningar eller har svårt att ta tabletterna enligt ordination, välj en alternativ strategi för att skydda dig mot hiv. Kom ihåg att ändå testa dig regelbundet för hiv, hepatit och andra STI!

  Upplägg och textunderlag till denna informationsskrift är framtagen med
  utgångspunkt från broschyren ”PrEP Fakta”, med tillstånd av Närhälsan
  Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götaland.


  Vill du påbörja PrEP-behandling? Har du frågor?
  Kontakta mottagningen.

 • Vid besöket blir du ombedd att uppge namn och personnummer/reservnummer, samt visa giltigt ID-kort. Undantag från detta är om du enbart önskar hiv-testa dig anonymt, vilket du har rätt till enligt Smittskyddslagen, SmL. Saknar du personnummer/reservnummer kan du kontakta receptionen så hjälper vi dig med detta.

  Alla besök på mottagningen är kostnadsfria. Du som behöver tolk (språk eller teckenspråk) till ditt besök, vänligen kontakta oss innan besöket för att vi skall kunna boka tolk.

 • Om provtagningen visar att du har en sexuellt överförbar sjukdom (STI) kommer du att få behandling och en återbesökstid för kontrollprov. Du kommer även att få träffa en kurator för kontaktspårning. Vi finns också här för rådgivning och samtal om du har behov av det.

  Om du har några frågor efter besöket är du välkommen att kontakta oss på telefon eller via e-tjänsterna på 1177.