Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Forskning & utbildning / Kurser & stöd för sjukvårdspersonal

Kurser och stöd för sjukvårdspersonal

Förutom att ge sjukhusets egna medarbetare kompetensutveckling erbjuder Södersjukhuset en rad utbildningar för vårdpersonal utanför Sös, allt ifrån HLR-utbildning och traumautbildningar till CEPS-kurser med simuleringsövningar i akut omhändertagande. På Sös finns också Utbildnings- och innovationscenter och Centrum för interprofessionellt lärande och samarbete (C-IPLS) som kan stötta vårdpersonal med kunskap, råd och hjälp kring utbildning och interprofessionellt lärande.

Dagens akutsjukvård kräver allt mer att medarbetarna kan kommunicera och jobba effektivt ihop i team, olika professioner tillsammans. Även i de mest akuta situationer. Många av Södersjukhusets externa utbildningar som riktar sig till vårdpersonal i Sverige fokuserar också på just det – kommunikation och interprofessionellt teamarbete vid akut omhändertagande av svårt sjuka patienter. Genom Centrum för interprofessionellt lärande och samarbete som tillhör Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter har Södersjukhuset också ett landstingsövergripande uppdrag att stötta och sprida kunskap kring hur olika professioner får större förståelse för varandra och kan lära ihop.

Läs mer om Sös utbildningar och kunskapscentra i menyn här nedanför. 

 • Amel-projektet: Utbildning om kvinnlig könsstympning

  Amel utgörs av två delar: Amelmottagningen på Södersjukhuset för flickor och kvinnor med erfarenhet av könsstympning och Amelprojektet.
  Amelprojektet är en utbildningsinsats med syftet att informera främst hälso- och sjukvårdpersonal, men även andra relevanta yrkesgrupper i Stockholms län om könsstympning.

  Amelprojektet erbjuder:  

  Utbildningsinsatser för vårdpersonal

  Vi erbjuder utbildningsinsatser till hälso- och sjukvårdspersonal för att bättre kunna identifiera, behandla och vägleda patienter som genomgått kvinnlig könsstympning. Vi utbildar även andra relevanta yrkesgrupper från te.x. skolan, sociltjänsten, polisen och rättsväsendet.  

  Patientutbildning

  Genom utbildningsinsatser riktade direkt mot patientgruppen, och deras anhöriga, kan vi hjälpa dem att navigera rätt om de upplever svårigheter eller besvär vilka de tror är kopplade till könsstympning. Utbildningsinsatserna syftar även till att slå hål på de myter som finns kring könsstympningens hälsofrämjande effekter.

  Samverkan

  Utöver våra utbildningsinsatser innebär en stor del av det pågående projektet att skapa nätverk och arbeta förebyggande tillsammans med andra aktörer och delar av samhället. Vi bistår med vår kunskap och erfarenhet när andra landsting/kommuner önskar utveckla sitt omhändertagande. Vi träffar företrädare för patientorganisationer för att hitta utvecklingsmöjligheter. Dessutom möter vi andra företrädare och politiker för att hjälpa till att synliggöra det vårdbehov som vår patientgrupp har men sällan fått tillgodosett.

  Är du nyfiken på AMEL-projektet och vårt arbete hör av dig till vår projektledare Petra Sjunnesson.

  petra.sjunnesson@sll.se 

 • Erbjudanden: Centrum för kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete (C-IPLS)

  På Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter finns Center för kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete, C-IPLS. C-IPLS är Sveriges enda kunskapscenter som stöttar vårdens medarbetare i att utveckla sitt samarbete och lärande över professionsgränserna. Här finns stor kunskap kring kliniskt interprofessionellt lärande, samarbete, praktik och kommunikation i team. Centret stödjer hela Region Stockholm.

  Om du som vårdpersonal, eller ni som verksamhet, har idéer, funderingar eller vill ha stöd kring interprofessionellt lärande/samarbete, hör av er till:

  Föreståndare C-IPLS
  René Ballnus
  072-599 35 23
  rene.ballnus@sll.se

  Utbildningsledare C-IPLS
  Malin Horngren
  072-468 86 58
  malin.horngren@sll.se


   

  Gå facilitatorsutbildningar våren 2020

  Under våren 2020 har du en ny chans att gå kompetensutvecklingprogrammet "Facilitator inom interprofessionellt lärande och samarbete"vid Sös. Och är du klinisk handledare? Nu finns även 2-dagarskursen "Facilitering och stöd för kliniskt Interprofessionellt Lärande och Samarbete". Sista anmälningsdag för båda utbildningarna är 31 januari.

  Mer information om utbildningarna

  Läs om utbildningarnas innehåll, upplägg och datum för kursdagar:

  Facilitator inom interprofessionellt lärande och samarbete (pdf)
  Vad tyckte tidigare deltagare? Läs mer nedan vid "Att facilitera interprofessionellt lärande"

  Facilitering och stöd för kliniskt Interprofessionellt Lärande och Samarbete (pdf)
  Ny 2-dagarskurs för kliniska handledare.

  Anmälan

  Anmäl dig senast 31 januari 2020 via Lärtorget:

  Anmälan Facilitator inom interprofessionellt lärande och samarbete.

  Anmälan Facilitering och stöd för kliniskt Interprofessionellt Lärande och Samarbete

  Varmt välkommen med din ansökan!

 • Kurser: Centrum för patientsimulering Södersjukhuset (CEPS)


  I olika utbildningar och kurser på Sös kan medarbetare och studenter få träna enligt CEPS-modellen. CEPS är en pedagogisk modell för teamträning och simulering som har utarbetats vid Södersjukhuset och som fått en utbredning i hela Sverige.

  Läs mer om CEPS-kurser vid Södersjukhuset

 • Kurser i akutsjukvård: Utbildnings- och innovationscenter

  På Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter bedrivs externa utbildningar inom akutsjukvård. Kurserna riktar sig till sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus inom områdena akut omhändertagande och katastrofmedicin. Förutom det existerande kursutbudet kan centret i samråd med kund skapa en utbildning/övning efter önskat behov.

  Kursutbud
  Ta del av Utbildnings- och innovationscenters kurser i akutsjukvård.