Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Föda på BB Sös?
Besöksregler på Södersjukhuset

För att minska risken för smittspridning av covid-19 gäller särskilda regler för besök på Södersjukhuset. Läs mer.

Föda på BB Sös?

Hos oss på BB Sös kan alla kvinnor föda sina barn, både du som har haft en okomplicerad graviditet och du som har råkat ut för komplikationer. Vi erbjuder förlossning på BB Sös och eftervård på BB-avdelning. Efter hemgång följer vi upp med telefonsamtal, och återbesök vid behov för dig som behöver det.

När du tror att det är dags för dig att föda ringer du till förlossningen på 08-123 626 80 och rådgör med en barnmorska så att vi kan planera och förbereda för att ta emot dig.

På väg till Södersjukhuset

Det är svårt att hitta parkeringsplats på Sös dagtid. Om du åker taxi har du rätt till ersättning för en resa till sjukhuset i samband med förlossning och en resa från sjukhuset hem, utöver egenavgiften för enkelresa som är 140 kronor. För att få ersättning ska du skicka taxikvitto och moderskapsintyg till sjukreseenheten. Kontakta kundservice för färdtjänst, tel 08-720 80 80.

När du kommit in till förlossningen

När du kommer till BB Sös ska du anmäla dig vid förlossningsentrén på plan 0, Hjalmar Cederströms gata. Förlossningsavdelningen ligger på plan 2, vid hiss G. En undersköterska möter dig och visar dig till ditt rum. Din barnmorska kommer att kontrollera hur du och ditt barn mår och hur långt du kommit i ditt förlossningsarbete.

På BB Sös förlossning finns en barnmorska och en undersköterska vid er sida för att ni ska känna er trygga under er vistelse hos oss. Dygnet runt finns förlossningsläkare, barn- och narkosläkare tillgängliga på avdelningen.

Hos oss har alla förlossningsrum en egen toalett och badkar eller dusch. För dig som önskar föda i vatten, s.k. vattenfödsel, gäller att det ska ha varit en okomplicerad fullgången graviditet och förlossningsförloppet ska ha varit okomplicerat.

Efter förlossningen

Läs mer om vad som händer efter förlossningen i plusmenyn nedan, under rubrikerna Stöd till nyblivna föräldrar och Sjukgymnastens tips till dig som är nyförlöst.

På 1177 hittar du även mycket information som är bra att veta efter förlossningen: Efter förlossningen - 1177 Vårdguiden.

 

Här kan du läsa mer om BB Sös samtliga avdelningar och mottagningar.

 

Med anledning av covid-19...

För att begränsa smittspridningen har vi, liksom övriga sjukhus i regionen beslutat att införa besöksstopp på BB Sös. Vi begränsar även antalet kortvariga besök. Därför ska den gravida kvinnan komma själv vid besök till specialistmödravården och vid akuta besök till förlossningsmottagningen. När det är dags att föda är du välkommen att ha med din partner eller en annan person (förutom doula) som stöd. Medföljande får inte ha symtom förenliga med covid-19.

Av samma skäl vill vi undvika att hålla den nyblivna familjen kvar på sjukhuset längre än nödvändigt. För de allra flesta är kriterier för hemgång uppfyllda efter 6 timmar. Ni erbjuds uppföljning med telefonsamtal och återbesök till BB-mottagningen efter hemgång. Innan du går hem kommer du att få information hur du kan nå oss, vi finns tillgängliga dygnet runt.  

Tack för visad förståelse. Om du har fler funderingar kring hur covid-19 påverkar din förlossning och vistelse hos oss hittar du mer information om det här.

 • Film om BB Sös förlossning

 • Så startar förlossningen

  Värkar
  Vanligtvis är det lämpligt att åka till förlossningen när värkarna håller i sig upp mot en minut och kommer regelbundet med 3-5 minuters mellanrum. Det beror lite på om du har fött barn tidigare eller inte och hur långt ifrån oss ni bor.

  Vattenavgång
  Om vattnet går ska du komma in för en kontroll, även om värkarna inte har startat. Om allt är bra vid kontrollen får du åka hem och invänta värkarna. Skulle förlossningen inte ha kommit igång spontant sätter vi igång förlossningen efter två dygn. Om du tror att vattnet gått ringer du på vardagar till vår mottagning på Specialmödravården, övriga tider till förlossningen.

  Slemproppen
  Att slemproppen går är inget säkert tecken på att förlossningen startat, och du behöver inte ringa oss bara av detta skäl. När slemproppen har gått kan det dröja flera dagar, ibland ännu längre, innan förlossningen startar.

  Blödning
  Ibland kan förlossningen starta med en blödning, men det kan också finnas andra förklaringar till att det kommer blod under graviditeten. Om du får en blödning ska du kontakta förlossningen.

 • Bra att ha med till förlossningen

  • Legitimation
  • Mjuka kläder att ha efter förlossningen. 
  • Barnkläder.
  • Hygienartiklar och ombyten till både dig och din partner eller anhörig.
  • Bindor. Finns här, men ta med egna om du vill ha mindre storlek.
  • Mat och dryck till partnern/anhörig. Kylskåp och micro finns.
  • Inneskor eller tofflor till er båda.
  • Amningsbehå. Kan vara skönt att ha dagarna efter förlossningen
  • Vetekudde eller värmeflaska
  • TENS-apparat
 • Till dig som har frågor om tidigare igångsättning

  Representanter för Region Stockholms förlossningskliniker har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat att tillsvidare behålla de nuvarande rutinerna när det gäller igångsättning av förlossning. Enligt rutinerna erbjuds alla gravida ett ultraljud i vecka 41 och då görs en bedömning av om förlossningen behöver sättas igång. Om svaret är nej och förlossningen inte startar naturligt görs alltid en igångsättning senast i vecka 42+0.

  Enligt nuvarande svenska riktlinjer sedan ca 15 år tillbaka sker igångsättning vid 42 fulla veckors graviditetslängd. Orsaken till övervägandet är en studie om minskad risk för fosterdöd vid tidigare igångsättning. SWEPIS-studien är en svensk studie av friska kvinnor med normal graviditet, som genomfördes under åren 2016-2018. Studien jämför igångsättning efter 41 respektive 42 fullgångna graviditetsveckor. Forskarna bakom SWEPIS-studien skriver att resultaten ska tolkas försiktigt, men baserat på denna studie och tidigare publikationer föreslår de att kvinnor bör erbjudas igångsättning vid senast vecka 41+0. Detta kan enligt dem vara en av flera faktorer som minskar risken för fosterdöd.

  Några av landets regioner har valt att ändra sina rutiner kring igångsättning. De flesta regioner avvaktar dock resultatet av en omfattande analys av flera internationella studier som kommer i början av 2020. Regionerna kommer också ha en gemensam diskussion i början av nästa år där för- och nackdelar med tidigare igångsättning vägs samman. Därefter kommer Region Stockholm ta ställning till om rutinerna ska ändras. Alla förlossningskliniker och mödravårdsenheter kommer att få information om vilket ställningstagande Region Stockholm tar när resultatet av den större analysen kommit och frågan diskuterats.

 • Stöd till nyblivna föräldrar

  Den första tiden med nyfött barn är ofta omtumlande. Att ta det lugnt och vila är en förutsättning för att orka med den stora omställning som föräldraskapet innebär.

  Barnets dygnrytm med sömn och vakenhetsperioder stämmer sällan överens med vad man som föräldrar är van vid. För att samla kraft och energi som förälder är det viktigt att passa på att sova medan barnet sover.

  I samband med förlossningen sker en stor hormonomställning, vilket kan göra att du känner dig labil och har lätt till tårarna. Du kan också känna oro för barnet, amningen och föräldraskapet. Det är helt normalt att känna så.

  Om du upplever en längre period av nedstämdhet kan du vända dig till din barnmorskemottagning eller barnavårdscentral där det finns hjälp att få.

  Omställningen för en partner efter förlossningen är också stor. Medan mamman ägnar mycket tid åt amning är det viktigt att även du som partner skapar en egen relation till barnet, till exempel genom att hålla och bära det mellan amningstillfällena. Du är ett stort och viktigt stöd för mamman som ofta är mycket trött och kanske har ont i början. 

  Alla som går hem från BB inom tre dygn blir erbjudna ett återbesök till BB-mottagningen på Södersjukhuset. Vid behov ordnar vi även uppföljning med ytterligare ett besök. Du kan också vända dig till BB-mottagningens telefonrådgivning där vi svarar på frågor om både barnet, amningen och din hälsa. Telefonnummer 08-123 613 25.

  Om du är orolig över barnets eller din egen hälsa ska du i första hand kontakta din barnavårdscentral eller den barnmorskemottagning som du gick hos under graviditeten. Du kan även kontakta 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning för barn och vuxna, på telefon 1177.

  Vid behov av akut läkarhjälp, uppsök någon av våra akutmottagningar:

  • Sös gynekologiska akutmottagning, telefon 08-123 621 40.
  • Akutmottagningen för barn och ungdomar på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, telefon 08-123 610 00.
  • Vid akut behov av ambulans, ring SOS Alarm, telefonnummer 112.

  För att få hjälp med amningen kontaktar du din barnavårdscentral i första hand. Om du behöver ytterligare stöd kan du vända dig till amningsmottagningen på Södersjukhuset, telefon 08-123 613 25.

  Alla barn skriker, en del lite, andra mycket. Det kan finnas tillfällen när du som förälder känner dig helt maktlös och blir frustrerad när ditt barn skriker otröstligt. Hur man får sitt barn att sluta skrika är förstås väldigt individuellt och styrt av barnets behov. Ibland räcker det med att du går runt med barnet i famnen. Att använda bärsjal eller bärsele är ett bra alternativ då barnet vill och behöver bli mycket buret.

  En sak är mycket viktig att komma ihåg. Skaka aldrig ditt barn! När barnets huvud slänger häftigt fram och tillbaka är risken för hjärnskador mycket stor.

  Om ditt barn skriker så mycket att du tror att något är fel ska du vända dig till din barnavårdscentral.

  På 1177 kan du läsa mer om sånt som är bra att veta den första tiden efter förlossningen: www.1177.se/stockholm/efter-forlossningen

 • Sjukgymnastens tips till dig som är nyförlöst

  Se en film med sjukgymnastiska tips till dig som är nyförlöst. Du får både informtion och praktiska övningar om hur du kommer igång efter din förlossning. Till filmen "Sjukgymnastens tips till dig som är nyförlöst"

 • Öppna föreläsningar

  Förlossning och eftervård

  På våra öppna föreläsningar ger våra barnmorskor tips och råd om förlossning och eftervård på Södersjukhuset. Varje föreläsning avslutas med en frågestund. Ingen föranmälan.

  Föreläsningar 2021:

  Våra öppna föreläsningar är tills vidare inställda pga covid-19.

  Gruppinformation om bäckenbottenskador efter förlossning

  Gruppinformation om bäckenbottenskador är inställd.