Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Föda på BB Sös?

Hos oss på BB Sös kan alla kvinnor föda sina barn, både du som har haft en okomplicerad graviditet och du som har råkat ut för komplikationer. Vi erbjuder förlossning på BB Sös och eftervård på BB-avdelning. Efter hemgång följer vi upp med telefonsamtal, och återbesök för dig som behöver det. Se gärna våra informationsfilmer om hur det går till när du ska föda på Södersjukhuset längre ner på sidan.

 

När du tror att det är dags för dig att föda ringer du till förlossningen på 08-123 626 80 och rådgör med en barnmorska så att vi kan planera och förbereda för att ta emot dig. I våra informationsfilmer om att föda på BB Sös längre ner på sidan får du mer information före, under och efter förlossningen.

På väg till Södersjukhuset

Det är svårt att hitta parkeringsplats på Sös dagtid. Om du åker taxi har du rätt till ersättning för en resa till sjukhuset i samband med förlossning och en resa från sjukhuset hem, utöver egenavgiften för enkelresa som är 140 kronor. För att få ersättning ska du skicka taxikvitto och moderskapsintyg till sjukreseenheten. Kontakta kundservice för färdtjänst, tel 08-720 80 80.

När du kommit in till förlossningen

När du kommer till BB Sös ska du anmäla dig vid förlossningsentrén på plan 0, Hjalmar Cederströms gata. Förlossningsavdelningen ligger på plan 2, vid hiss G. En undersköterska möter dig och visar dig till ditt rum. Din barnmorska kommer att kontrollera hur du och ditt barn mår och hur långt du kommit i ditt förlossningsarbete.

Efter förlossningen

På 1177 hittar du även mycket information som är bra att veta efter förlossningen: Efter förlossningen - 1177 Vårdguiden.

Se även filmerna från RFSL RFSL.se Bli förälder.

Här kan du läsa mer om BB Sös samtliga avdelningar och mottagningar.

 • Hur går det till att föda på Södersjukhuset?

  I den här kortare introduktionsfilmen får ni följa Karin, barnmorska, in på förlossningen, se hur förlossningsrummen ser ut och vilka hjälpmedel som finns, och höra mer om vilket stöd ni kan få under förlossningen.


  Förlossningens olika faser

  I den här filmen berättar Karin, barnmorska, om förlossningens olika faser, när ni kan ringa till oss och när det kan vara dags att komma in till BB SÖS. Det finns många sätt att lindra förlossningssmärta. Karin berättar också om de olika typerna av smärtlindring som finns.

  Värdefulla länkar:

   

  Vad händer på BB?

  De flesta familjer tillbringar en tid på eftervården, BB, när barnet är fött. Josefin och Louise, barnmorskor, berättar om vad som händer under den tiden, och vilket stöd vi kan erbjuda.

   

  Smärtlindring under förlossningen

  Det finns många sätt att lindra förlossningssmärta. I den här filmen går Karin, barnmorska, igenom de olika typerna av smärtlindring som du kan få. I videon berättar även Håkan, narkosläkare, om ryggbedövning (epidural).

   

  BB Sös - mer än bara förlossning och eftervård

  Under graviditeten och efter förlossningen finns en rad olika mottagningar och avdelningar på Södersjukhuset som ni kan behöva komma i kontakt med. I den här filmen berättar vi mer om de olika avdelningarna, och när det kan vara aktuellt för er att komma dit.

  Värdefulla länkar:

   

  Information till er som fått ert barn på BB Sös

  I den här filmen berättar Johanna och Tove vad som händer när ert barn är fött och vad vi kan stötta er med. Ni får också tips och information om sådant som kan vara bra att veta de allra första dagarna.

   

  Amning den första tiden

  När barnet är fött vill de allra flesta komma igång med amningen. Men ibland kan det vara lite knepigt att få till det. I den här filmen berättar Wiveka, barnmorska, om hur du och ditt barn kommer igång med amningen under de första dagarna, samt vilka alternativ som finns om du inte vill amma.

  Värdefulla länkar:

 • Värkar
  Vanligtvis är det lämpligt att åka till förlossningen när värkarna håller i sig upp mot en minut och kommer regelbundet med 3-5 minuters mellanrum. Det beror lite på om du har fött barn tidigare eller inte och hur långt ifrån oss ni bor.

  Vattenavgång
  Om vattnet går ska du komma in för en kontroll, även om värkarna inte har startat. Om allt är bra vid kontrollen får du åka hem och invänta värkarna. Skulle förlossningen inte ha kommit igång spontant sätter vi igång förlossningen efter två dygn. Om du tror att vattnet gått ringer du på vardagar till vår mottagning på Specialmödravården, övriga tider till förlossningen.

  Slemproppen
  Att slemproppen går är inget säkert tecken på att förlossningen startat, och du behöver inte ringa oss bara av detta skäl. När slemproppen har gått kan det dröja flera dagar, ibland ännu längre, innan förlossningen startar.

  Blödning
  Ibland kan förlossningen starta med en blödning, men det kan också finnas andra förklaringar till att det kommer blod under graviditeten. Om du får en blödning ska du kontakta förlossningen.

  Se även filmen Välkommen till BB Sös högre upp på sidan.

  • Legitimation
  • Mjuka kläder att ha efter förlossningen. 
  • Barnkläder.
  • Hygienartiklar och ombyten till både dig och din partner eller anhörig.
  • Bindor. Finns här, men ta med egna om du vill ha mindre storlek.
  • Mat och dryck till partnern/anhörig. Kylskåp och micro finns.
  • Inneskor eller tofflor till er båda.
  • Amningsbehå. Kan vara skönt att ha dagarna efter förlossningen
  • Vetekudde eller värmeflaska
  • TENS-apparat

  Se även filmen Välkommen till BB Sös högre upp på sidan.

 • Eftervård är den period som startar när barnet är fött, då din kropp startar återhämtningen.

  Som nybliven förälder har ni olika förutsättningar och olika behov inför hemgång från BB.

  Därför är tiden ni vistas på sjukhus individuell, alltifrån sex timmar till några dygn.

  Om födseln gå bra och du och ditt barn mår bra har ni möjlighet att gå hem efter 6 timmar.

  Innan ni går hem kommer ni ha fått tagit del av information gällande amning, handmjölkning och det nyfödda barnet.

  Har du gått hem inom 24 timmar kommer du få ett uppföljande samtal av en barnmorska dagen efter. Då kommer ni planera för fortsatt uppföljning med återbesök och telefonrådgivning efter behov.

  Efter tiden på sjukhuset fortsätter återhämtningen i hemmet.

  Här nedan hittar du information om vad som vi går igenom innan ni går hem samt länkar och QR-koder till mer information.

  Information inför er vistelse på eftervården (pdf, 342 kB)

  Information inför er vistelse på efervården (se broschyrer på olika språk nedan)

  Familjens checklista (arabiska).pdf (pdf, 271 kB)

  Familjens checklista (engelska).pdf (pdf, 172 kB)

  Familjens checklista (persiska).pdf (pdf, 278 kB)

  Familjens checklista (ryska).pdf (pdf, 224 kB)

  Familjens checklista (spanska).pdf (pdf, 256 kB)

  Familjens checklista (turkiska).pdf (pdf, 249 kB)

 • Representanter för Region Stockholms förlossningskliniker har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat att tillsvidare behålla de nuvarande rutinerna när det gäller igångsättning av förlossning. Enligt rutinerna erbjuds alla gravida ett ultraljud i vecka 41 och då görs en bedömning av om förlossningen behöver sättas igång. Om svaret är nej och förlossningen inte startar naturligt görs alltid en igångsättning senast i vecka 42+0.

  Enligt nuvarande svenska riktlinjer sedan ca 15 år tillbaka sker igångsättning vid 42 fulla veckors graviditetslängd. Orsaken till övervägandet är en studie om minskad risk för fosterdöd vid tidigare igångsättning. SWEPIS-studien är en svensk studie av friska kvinnor med normal graviditet, som genomfördes under åren 2016-2018. Studien jämför igångsättning efter 41 respektive 42 fullgångna graviditetsveckor. Forskarna bakom SWEPIS-studien skriver att resultaten ska tolkas försiktigt, men baserat på denna studie och tidigare publikationer föreslår de att kvinnor bör erbjudas igångsättning vid senast vecka 41+0. Detta kan enligt dem vara en av flera faktorer som minskar risken för fosterdöd.

  Några av landets regioner har valt att ändra sina rutiner kring igångsättning. De flesta regioner avvaktar dock resultatet av en omfattande analys av flera internationella studier som kommer i början av 2020. Regionerna kommer också ha en gemensam diskussion i början av nästa år där för- och nackdelar med tidigare igångsättning vägs samman. Därefter kommer Region Stockholm ta ställning till om rutinerna ska ändras. Alla förlossningskliniker och mödravårdsenheter kommer att få information om vilket ställningstagande Region Stockholm tar när resultatet av den större analysen kommit och frågan diskuterats.

  Se även filmen Välkommen till BB Sös högre upp på sidan (vid 05:07 minuter i filmen)

 • Den första tiden med nyfött barn är ofta omtumlande. Att ta det lugnt och vila är en förutsättning för att orka med den stora omställning som föräldraskapet innebär.

  Barnets dygnrytm med sömn och vakenhetsperioder stämmer sällan överens med vad man som föräldrar är van vid. För att samla kraft och energi som förälder är det viktigt att passa på att sova medan barnet sover.

  I samband med förlossningen sker en stor hormonomställning, vilket kan göra att du känner dig labil och har lätt till tårarna. Du kan också känna oro för barnet, amningen och föräldraskapet. Det är helt normalt att känna så.

  Om du upplever en längre period av nedstämdhet kan du vända dig till din barnmorskemottagning eller barnavårdscentral där det finns hjälp att få.

  Omställningen för en partner efter förlossningen är också stor. Medan mamman ägnar mycket tid åt amning är det viktigt att även du som partner skapar en egen relation till barnet, till exempel genom att hålla och bära det mellan amningstillfällena. Du är ett stort och viktigt stöd för mamman som ofta är mycket trött och kanske har ont i början. 

  Alla som går hem från BB inom tre dygn blir erbjudna ett återbesök till BB-mottagningen på Södersjukhuset. Vid behov ordnar vi även uppföljning med ytterligare ett besök. Du kan också vända dig till BB-mottagningens telefonrådgivning där vi svarar på frågor om både barnet, amningen och din hälsa. Telefonnummer 08-123 613 25.

  Om du är orolig över barnets eller din egen hälsa ska du i första hand kontakta din barnavårdscentral eller den barnmorskemottagning som du gick hos under graviditeten. Du kan även kontakta 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning för barn och vuxna, på telefon 1177.

  Vid behov av akut läkarhjälp, uppsök någon av våra akutmottagningar:

  • Sös gynekologiska akutmottagning, telefon 08-123 621 40.
  • Akutmottagningen för barn och ungdomar på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, telefon 08-123 610 00.
  • Vid akut behov av ambulans, ring SOS Alarm, telefonnummer 112.


  För att få hjälp med amningen kontaktar du din barnavårdscentral i första hand. Om du behöver ytterligare stöd kan du vända dig till amningsmottagningen på Södersjukhuset, telefon 08-123 613 25.

  Alla barn skriker, en del lite, andra mycket. Det kan finnas tillfällen när du som förälder känner dig helt maktlös och blir frustrerad när ditt barn skriker otröstligt. Hur man får sitt barn att sluta skrika är förstås väldigt individuellt och styrt av barnets behov. Ibland räcker det med att du går runt med barnet i famnen. Att använda bärsjal eller bärsele är ett bra alternativ då barnet vill och behöver bli mycket buret.

  En sak är mycket viktig att komma ihåg. Skaka aldrig ditt barn! När barnets huvud slänger häftigt fram och tillbaka är risken för hjärnskador mycket stor.

  Om ditt barn skriker så mycket att du tror att något är fel ska du vända dig till din barnavårdscentral.

  På 1177 kan du läsa mer om sånt som är bra att veta den första tiden efter förlossningen: www.1177.se/stockholm/efter-forlossningen

  Se även RFSL:s information om att vänta barn och bli förälder: RFSL.se Bli förälder.

  Se också informationsfilmer högre upp på sidan.

 • Föreläsningar 2024:

  Varmt välkomna till öppna föreläsningar för blivande familjer om förlossning, smärtlindring och den allra första tiden med en ny familjemedlem. 

  Se också vårt filmmaterial under plusmenyn Informationsfilmer till dig som ska föda på BB Sös högre upp på sidan.

  Plats:

  Aulan Hiss C plan 6. (Gå in genom huvudentrén och gå rakt fram förbi informationsdisken, fortsätt rakt fram till hiss C.)

  Aktuella datum:

  13 februari, kl 17.30-20.00

  12 mars, kl 17.30-20.00

  16 april, kl 17.30-20.00

  14 maj, kl 17.30-20.00

  4 juni, kl 17.30-20.00
   

  Ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsat till 200.