Hoppa till huvudinnehållet

Vårdavdelning 63 BB och 73 BB

Här på BB kan familjen få stöd för att lära känna sitt nyfödda barn, få hjälp med amningsstarten och tid för återhämtning efter förlossningen.

 • Telefonnummer vårdavdelning 63 BB, Kvinnosjukvård och förlossning: 08-123 612 63
 • Telefonnummer vårdavdelning 73 BB, Kvinnosjukvård och förlossning: 08-123 612 73

Vårdavdelning 63 BB, Kvinnosjukvård och förlossning och 73 BB, Kvinnosjukvård och förlossning

Här tillbringar familjen den första tiden efter förlossningen. Barnmorskorna är tillgängliga dygnet runt och ger stöd och råd kring amning och föräldraskap. Barnmorskorna ser också till att de medicinska kontrollerna av mor och barn blir utförda.

Här bor familjen i ett eget rum med fritt internet (Wi-Fi). Som inskriven på vårdavdelning 63 BB, Kvinnosjukvård och förlosssning och vårdavdelning 73 BB, Kvinnosjukvård och förlossning betalar den födande ordinarie slutenvårdsavgift, 130 kr/dygn (2024) inklusive alla måltider. Som medboende är kostnaden 700 kr/dygn inklusive måltider.

Barnmorskorna planerar hemgången i samråd med familjen. Hemgång sker vanligen inom 1 till 2 dygn efter barnets födelse. Innan hemgång undersöks barnet av barnläkare och familjen erbjuds ett återbesök på BB-mottagningen för uppföljning av amning, barnets vikt och mammans återhämtning efter födseln.

Sent återbud, mindre än 24 timmar eller uteblivet besök debiteras enligt gällande taxa i Region Stockholm. 

Informationsbroschyr Familjens checklista

Familjens checklista (svenska) (pdf, 355 kB) (pdf, 342 kB)

Familjens checklista (arabiska) قائمة فحص الأسرة (العربية) (pdf, 245 kB) (pdf, 271 kB)

Familjens checklista (engelska) Family Checklist (English) (pdf, 139 kB) (pdf, 172 kB)

Familjens checklista (persiska) چک لیست خانواده (فارسی) (pdf, 347 kB) (pdf, 278 kB)

Familjens checklista (ryska) Семейный контрольный список (русский (pdf, 214 kB) (pdf, 224 kB))

Familjens checklista (spanska) Lista de verificación familiar (español) (pdf, 146 kB) (pdf, 256 kB)

Familjens checklista (turkiska) Aile Kontrol Listesi (Türkçe) (pdf, 188 kB) (pdf, 249 kB)

 

 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: B
  Våning: 3
  För att komma till avdelning 63 går du in via huvudentrén till hiss B plan 3. För att komma till avdelning 73 går du in via huvudentrén till hiss A till plan 3. Avdelning 85 ligger på Hjalmar Cederströms gata 5, plan 5, intill den stora sjukhusbyggnaden.
 • Samtliga avdelningar har familjerum.

  I filmen Vad händer på BB? berättar vi mer om hur det fungerar på våra BB-avdelningar. 

 • Om du som mamma har behov av läkarhjälp under vistelsen så konsulterar barnmorskan läkare på avdelningen. Ditt barn undersöks av barnläkare före hemgång. Om allt är normalt och kriterierna för hemgång är uppfyllda så kan familjen skrivas ut från sjukhuset efter sex timmar. Ibland kan familjer av olika anledningar behöva stanna längre. Hur länge bedömer barnmorskan i samråd med dig under din vistelse på BB. I samband med att ni går hem planeras uppföljning med både telefonkontakt och återbesök. Vi finns tillgängliga på telefon dygnet runt under första veckan. På dagtid ringer ni till BB-mottagningen på 08-123 613 25. Övriga tider ringer ni till den avdelning där du vårdats (se nummer ovan).

  I filmen Vad händer på BB? berättar vi mer om hur det fungerar på våra BB-avdelningar. 

  Vid behov erbjuds återbesök på BB-mottagning eller Amningscentrum. Där sjukhuset avslutar tar sedan BVC vid.

 • För dig som nyligen fött och för er som blivit föräldrar är det värdefullt att i lugn och ro lära känna ert nyfödda barn. Vi har därför inga öppna besökstider på BB-avdelningarna, utan det går bra att träffa besökare utanför avdelningen.